Jag försöker förstå hur brandväggen bör ställas in för optimal säkerhet och användbarhet. I Systeminställningar - Fildelning -Brandvägg - Avancerat, finns tre alternativ:
Blockera UDP-trafik, Aktivera brandväggsloggning och Aktivera dolt läge.

Brandvägsloggning är vad det låter som, men de övriga förstår jag mig inte på. Hjälpen för Mac OSX är inte till mycket hjälp. Av den att döma blir dock datorn säkrare om man blockerar UDP och aktiverar dolt läge. Men det måste väl finnas någon hake, annars skulle de väl vara inställda från början?

När används UDP? Kan andra datorer i det lokala nätverket inte se mig om jag aktiverar dolt läge?