Har i länge försökt lösa mitt problem med skrivare ansluten till Vista dator. Vill kunna skriva ut via nätverket från min Macbook. Till slut hittade jag en utmärkt guide med lösningen som jag gärna delar med mig av Printer Sharing - Vista Printer Sharing With Mac OS X 10.5