Installation av förinställd skrivare

Tråden skapades och har fått 5 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag vill enkelt kunna installera en förinställd skrivare. Hittills har jag gått till väga manuellt så här:
1. Tagit en förinställd ppd-fil från en dator där skrivaren är inställd och fungerar som jag vill.
2. Lagt in den ppd-filen på nya datorn under /private/etc/cups/ppd/ alltså på samma ställe
3. Kört kommandot "/usr/sbin/lpadmin -p skrivareNamn -P /etc/cups/ppd/filNamn.ppd -E -v lpd://skrivareadress/" i ett terminalfönster.

Jag vill nu förenkla detta så att skrivareinstallationen kan skötas helt av ett (förslagsvis) applescript. Jag stöter då på problemet att sökvägarna inte är kända i förväg. Jag vill kunna ha script och ppd-fil på samma plats på ett servershare och köra installationen därifrån bara genom att klicka på ett script. Jag är helt grön så mina scriptkunskaper räcker inte till, men så här tänker jag:

Detta script gör samma sak som som jag kört tidigare, men jag vill alltså ändra så att jag slipper kopiera in ppd-filen manuellt till sin rätta plats först som jag gör idag:

set path_ to "private/etc/cups/ppd/"
set file_ to "filNamn.ppd"
set pathFile_ to path_ & file_
 
do shell script "/usr/sbin/lpadmin -p  skrivareNamn -P " & pathFile_ & " -E -v lpd://skrivareAdress/"

Problemet är att jag vill att variabeln "path_" skall peka till samma plats som skriptet är på (där finns ppd-filen oxå) och denna plats är okänd på förhand. Har försökt använda "path to me", "POSIX" och "quoted form of" i AS men får inte till detta och väljer att inte visa mina tafatta försök...

Någon som kan ge mig en knuff åt rätt håll? Bäst vore om det även gick att omge hela referensen (path_ & "filNamn.ppd") med citationstecken i "do shell script" så att space i sökvägen även fungerar, men hur få till allt detta?

Tja ännu inga förslag? Så här långt har jag kommit nu:

Jag har gjort ett script färdigt nu som installerar en lokal nätverksskrivare plus ppd-fil från valfri plats. Det gick lättare än jag trodde och så här långt är allt väl.

Men problemet nu är att jag inte får med mig samtliga skrivareinställningar på detta sätt. Jag kan ändra ”standardinställningen” på en skrivare från t ex ”färg enkelsidigt” till ”svartvitt dubbelsidigt” och då får alla detta vid instllationen. Så långt är allt väl!

Men sparar jag även olika "snabbinställningar" –
B/W _Duplex_Staple
Color_Booklet
Osv – ja ni förstår nog, sparade snabbinställningar – så verkar det som om dessa inställningar sparas någon annan stans än i ppd-filen för inget kommer över till en ny dator och jag kan inte heller hitta inställningarna i ppd-filen. Kastar jag skrivaren på egna datorn och installerar den på nytt så finns dock inställningarna kvar, detta är mysko…

Är det någon som vet hur detta hänger ihop och hur göra för att verkligen få med sig samtliga skrivareinställningar till en annan dator? Var hittar man dessa inställningsfiler?

Jo nu tror jag det inte går att komma längre tyvärr... Det verkar som om dessa inställningar hamnar bland användarens inställningar i ~/Library/preferences/com.apple.print.custompresets.plist Denna fil är i binär xml, men jag hittar inget sätt man skulle kunna exportera ut inställningarna för att få in dessa i en annan dator tyvärr...

Mac skall ju vara användarevänlig - inte kan dom väl mena att var och en måste knappa in sådant här manuellt? Rätta mig gärna någon....

Nåväl jag har kommit halvvägs och får vara halvnöjd då - jag kan nu få in en förinställd skrivare bara genom att klicka på ett AS - dock utan att få med riktigt allt tyvärr.

Intresset här i forumet för detta verkar inte så stort. finns här inga som administrerar datorer proffesionellt? OK-löst nu, tack för mig

  • Medlem
  • Mölndal
  • 2008-11-05 21:50

Förväxla inte intresse med aktivitet. Du klagar efter knappt 20 timmar på att ingen har löst ditt problem. Är inte det att begära väl mycket?

Sorry, inte meningen så...

När jag letade runt här så hittade jag samma frågeställning och han kunde man knappast beskylla för att vara otålig http://www.99.se/mac-os-x/92551-l-gga-till-skrivare-med-applescript.html

Detta är mitt första applescript - trodde inte det skulle gå så lätt Jag bifogar det OM någon är intresserad:

Skriptet lägger alltså till en lokal nätverksskrivare. Man har en förinställd ppd-fil i en folder som heter "ppd" på samma plats som scriptet. Det skall gå att köra från vilken plats som helst, även nätverksvolymer:

(* 
hus-skrivareNamn-rum.scpt
Installerar en förinställd lokal nätverksskrivare. För Mac OS X
081105, Lennart1
Detta script måste sparas som en application - annars blir "path to me" fel i MacOS < 10.5 
 
-- En förinställd ppd-fil skall läggas i mappen ppd som skall ligga på samma plats som scriptet --
 
*)
on run
 ------------------------------------------------------- sätt variabler
 set printerName_ to "hus-skrivare-rum" -- Skrivarens namn, jag kör på formen "hus-skrivare-rum"
 set printerAddress_ to "lpd://DNS-namn/" -- Skrivarens adress (ip eller DNS-namn)
 set ppdFile_ to "filNamn.ppd" -- filnamn för tillhörande ppd-fil
 -------------------------------------------------------
 -- få skriptets folderNamn
 tell application "Finder" -- vi frågar findern...
  set myFolder_ to container of (path to me) as text
 end tell
 set myPosixFolder_ to POSIX path of myFolder_ -- omvandla foldernamn till rätt form
 
 -- fixa sökväg till ppd-fil  - skall ligga i foldern "ppd" som är hårdkodad här
 set path_ to myPosixFolder_ & "ppd/"
 set pathFile_ to quoted form of (path_ & ppdFile_)
 
 -- installera förinställd skrivare
 do shell script "lpadmin -p  " & printerName_ & " -P " & pathFile_ & " -E -v " & printerAddress_
end run
 
(* Användaredefinierade inställningar sparas i användarens profil 
"~/Library/preferences/com.apple.print.custompresets.plist" 
och kan inte fås förinstllerade med detta script. *)

Tyvärr har jag ingen lösning på den jobbigaste biten - användareinställningarna! Det borde väl finnas något sätt att slippa skapa dessa manuellt för varje skrivare och användare? I Windows vet jag detta går enkelt men jag är inte lika insatt i macosx. Någon?

Strul med min Canon MP Pixma 600

Hej,
Jag köpte en iMac Leo och en inkprinter/scanner skrivare Canon Pixma 600 för nästan två år sedan.

Sedan dess har man lärt sig att man behöver gå in på Canons hemsida och köra drivrutiner om man har ominstallerat iMac.

Beviset att man har lyckats, är att den enormt lilla texten blivit större.

För ett par veckor sedan behövde jag flytta iMacen. Jag startade om och körde medskickad canon disc, men för att scannern skulle funka, blev jag tvungen att hämta drivrutinerna hos Canon.

Allt funkar perfekt, utom det att jag hela tiden får utskrivna brev med den lilla texten.

Det är ju inte så ofta man behöver, men ändå.

Vet någon någonting om detta.

Min andra fråga: är det jätteviktigt att man använder Canons original bläck och fotopapper. Jag har sista halvåret använt InkClubs bläck, helften så dyrt och inte märkt någon skillnad.

Vad säger ni.

Tack det var mina livshotande problem

1
Bevaka tråden