Hej. Undrar över två saker. Använder magpierss för att lista de fem senaste posterna från min wordpress blog på min frontpage.

1. Den visar inte 'åäö'
2. Man måste gå in på RSS feeden för att magpie ska uppdateras för att visa senaste posten.

Är det möjligt att åtgärda detta?

använder följande php kod för att hämta via magpie:

<?php include('magpie/rss_fetch.inc');

error_reporting(E_ERROR);

$rss = fetch_rss('http://domain.com/word/?feed=rss2');
if ($rss) {
  $items = array_slice($rss->items, 0, 5);
  foreach ($items as $item )
 {   echo '<li><a href="'.$item['link'].'">'.$item['title'].'</a> - '.date("j M", strtotime($item['pubdate'])).'</li>';  }
}
else
{
  echo '<h2>Error:</h2><p>'.magpie_error().'</p>';
}
// Restore original error reporting value
@ini_restore('error_reporting');
?> 

Edit. Löst problem 1, behövde ändra till unicode chars i rss_fetch.inc.

'MAGPIE_OUTPUT_ENCODING’, ‘ISO-8859-1'

till

'MAGPIE_OUTPUT_ENCODING’, ‘UTF-8'

Edit. Löst problem 2, behövde ändra sökvägen till cache i rss_fetch.inc till

define('MAGPIE_CACHE_DIR', '/magpie/cache');

david

Senast redigerat 2008-10-07 20:32