Varje gång man loggar in på nåt konto så mountas den externa HD (mybook). Lösningen är att dra ur sladden och koppla in den så fort man vill komma åt hårddisken. Jag skulle hellre bara vilja ha sladden ikopplad hela tiden. Men att hårddisken bara mountade när jag tryckte på hårddiskens startknapp

är detta görbart?