Jag är ett stort fan av Camera Raw och har använt det flera år för alla mina rawfiler.

Jag är också ett stort fan av att inte spara en .xmp fil vid sidan av, utan behålla alla filerna i databasen. Varje gång man öppnar bilden visar CR den senaste redigeringen - SMART!

Nu ska jag byta dator och vill ju självklart inte förlora alla mina tusentals redigeringar jag har lagt ner tid på på mina bilder.

Är det så enkelt som att kopiera "Adobe Camera Raw Database" (placerad användare/Bibliotek/Preferences/Adobe Camera Raw Database) (som efter mina tre år ligger på 24MB) och lägga den på samma plats i sin nya dator?

(CS3, Tiger 10.4.11)