UI and us har intervjuat William Van Hecke, User Experience Lead hos The Omni Group. Intervjun är ganska kort, men innehåller bl a kommentarer om designprocessen, Apples HIG och användandet av flytande paletter.

Email Interview with William Van Hecke, Omni Group