Tycker att det är lite svagt av Apple att ett ha så pass dåligt administrationsprogram för AirPort.

Jag vill exempelvis kunna öppna upp en "port range" istället för en enstaka port, men det tycker inte Apple. Dessutom tillåter dom att man gör max 20 st portkopplingar vilket kan vara aningen lite.

Sedan skulle jag vilja ha möjligheten att döpa portkopplingarna till något så att man vet vad en specifik koppling är till för. Visst kommer jag ihåg att port 21 går till FTP-servern, men det blir lite jobbigt med alla spelportar till höger och vänster som man öppnar. Öppnar jag port 4000 för att kunna "hosta" ett lir i Diablo så vill jag kunna döpa den portkopplingen till exemeplvis "Diablo-port"...