MacRumors har en utmärkt guide för hur man kan spara utrymme om man ska formatera om datorn:
Complete Steps to Perform a Clean OS X Reinstall on Your MacBook Air - Mac Guides