När jag sitter och översätter Word-dokument har jag ofta originaldokumentet och översättningen sida vid sida. Finns det något sätt att få dessa dokument att scrolla i takt? Det vill säga, när jag scrollar i det ena dokumentet vill jag att det andra ska följa efter.