Väckarklocka med talad summering av epost och möten

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Nacka
 • 2008-07-09 19:33

Jag satt och funderade på att skaffa mig en ny väckarklocka (sover ibland igenom min nuvarande).
Då slog det mig att man kanske skulle använda datorn som väckarklocka. Vore det inte coolt med en sci-fi inspirerad väckarklocka som summerar det som hänt under natten?
Typ

Citat:

God morgon Arvid!
Klockan är 07.00 och det är dags att stiga upp!
Du har 12 olästa epostmeddelanden.
Kl 09.00 Möte med Niklas
Kl 11.30 Lunchmöte med Lina på Ki Ma Ma
Kl 21.00 Bio

Typ repeterande tills man stänger av, eller efterföljt af musik.

Någon som känner till om det finns något sådant program?

i Awaken så går det att säga att ett program eller AppleScript ska starta då larmet går kanske funkar? Jag kör den bara för väckning. Embraceware - Awaken: Alarm Clock and Sleep Timer for Mac OS X

Någon annan som kan mer om AppleScript eller så kanske vet om det går att göra

 • Medlem
 • International user
 • 2008-07-09 20:18

Förutsatt att du har dina möten i iCal så går det väl att skriva ett litet program som sammanställer olästa mail och dagens kalenderhändelser samt använder OS X talsyntes för att läsa upp det. Detta program kan du sedan aktivera med cron

 • Medlem
 • Nacka
 • 2008-07-11 03:04

Ett första utkast:

set theTime to getReadableTime(current date)

tell application "Mail"
	check for new mail
	
	set goodmorningText to "Goodmorning! The time is " & theTime & "."
	say goodmorningText using "Whisper"
	delay 2
	
	repeat with thisAccount in every account
		set thisInBox to mailbox named "INBOX" of thisAccount
		set thisUnreadCount to unread count of thisInBox
		
		if thisUnreadCount is not 0 then
			set unreadMessages to (messages of thisInBox whose read status is false)
			
			if thisUnreadCount > 1 then
				set pluralText to "s"
			else
				set pluralText to ""
			end if
			set speechCountText to "You have " & thisUnreadCount & " unread message" & pluralText & "."
			-- & " in " & (name of thisAccount) & "."
			say speechCountText
			
			repeat with i from 1 to number of items in unreadMessages
				set thisMessage to item i of unreadMessages
				set theSender to sender of thisMessage
				
				set savedTextItemDelimiters to AppleScript's text item delimiters
				try
					set AppleScript's text item delimiters to {"<"}
					set realName to (first text item of (theSender as string))
					--finally, reset the text item delimiters:
					set AppleScript's text item delimiters to savedTextItemDelimiters
				on error m number n from f to t partial result p
					log ("Error: " & m & number)
					--also reset text item delimiters in case of an error:
					set AppleScript's text item delimiters to savedTextItemDelimiters
					--and resignal the error: error m number n from f to t partial result p
				end try
				
				set messageSpeechText to "Message from " & realName & ", subject: " & subject of thisMessage
				say messageSpeechText
			end repeat
		else
			set speechCountText to "You have no unread messages."
			say speechCountText
		end if
	end repeat
end tell

-- Set the timespan from midnight today to midnight tomorrow
set today to (current date)
set time of today to 0 -- midnight
set tomorrow to today + (1 * days)

tell application "iCal"
	repeat with theCal in every calendar
		set todaysEvents to (every event of theCal whose start date > today and start date < tomorrow)
		repeat with i from 1 to number of items in todaysEvents
			set theEvent to item i of todaysEvents
			
			-- Get the readabel time
			set theDate to start date of theEvent
			set theTime to getReadableTime(theDate)
			
			set calSpeechText to theTime & ", " & (summary of theEvent) & "."
			say calSpeechText
		end repeat
	end repeat
end tell

on getReadableTime(theDate)
	-- Get the "hour"
	set timeStr to time string of theDate
	set Pos to offset of "." in timeStr
	set theHour to characters 1 thru (Pos - 1) of timeStr as string
	
	set timeStr to characters (Pos + 1) through end of timeStr as string
	
	-- Get the "minute"
	set Pos to offset of "." in timeStr
	set theMin to characters 1 thru (Pos - 1) of timeStr as string
	
	set theTime to (theHour & ":" & theMin) as string
	return theTime
end getReadableTime

Edit: LIte uppsnyggad och uppdaterad kod

Senast redigerat 2008-07-11 09:44
 • Medlem
 • Nacka
 • 2008-07-11 09:44

Scriptet ovan fungerar inte som ni som testat det kanske märker. Jag har skapat en tråd här i AppleScript-forumet där finns en fungerande version av koden samt lite frågor om hur man ska lösa några problem jag har...

Senast redigerat 2008-07-15 23:52
 • Medlem
 • Nacka
 • 2008-07-15 23:53

Tack för hjälpen gahrons, nu är min länk också uppdaterad med ett l i html

1
Bevaka tråden