Har lite funderingar kring Airport Extreme.

I fall jag har en USB HD 320 GB med NTFS....
klarar Extreme att dela ut innehållet så att tex. min PC/MAC/PS3 kan LÄSA från den via
nätverket?

Jag har förstått att den inte klarar att skriva till en NTFS partition.
Men hoppet återstår att den fortfarande kan läsa från den?