Jag har problem med att hämta in textfiler till "$oFCKeditor->Value = ???? ;" från en dropdownmeny.
Finns det någon vänlig själ som kan dela med sig lösningen på detta?
Här är scriptet för att hämta in textfilerna:
---
<select name="txtfil" id="txtfil">
"<?php"
$dir = "texter/";
$handle = opendir($dir);
$texter = array();

while (false !== ($file = readdir($handle))) {
// if ($file != "." && $file != ".." && $file !== ".DS_Store") {
if(!($file=="."||$file==".." || $file==".DS_Store")) {

$texter[] = $file;
}
}
closedir($handle);
foreach($texter as $key => $value)
{

echo "<option value=\"$value\">$value</option>";

}
"?>"
----