InDesign och InCopy uppdaterat

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Båda två till 5.0.3. Löser ett gäng problem. Försök inte ens läsa den svenska listan på åtgärdade fel, då någon fullständigt inkompetent översättare gjort översättningen till rena skämtet. Uppdateringen i sig är det dock inget fel på.

Finns att hämta via Adobe Updater.

Wow. Det var inte typ en eller två grejer de fixade.
Språket var, precis som du sa, lite lustigt.

Uppdatering av Adobe® InDesign® CS3 5.0.3 Viktigt!
Juli 2008
Adobe Systems Incorporated
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Översikt
2. Systemkrav
3. Installationsanteckningar
4. Åtgärdade problem
5. Åtgärdade problem för utvecklare
1. ÖVERSIKT
Den här uppdateringen innehåller programrättningar inom områdena för filstorlek, avstavning,
prestanda, förankrade objekt, teckenjustering, stega och upprepa, indexering och innehållsförteckningar,
text och teckensnitt, lexikon, färg, skript, importera/exportera bilder, InDesign INX-filer
(Interchange), XML, biblioteksfiler, utskrifter och andra områden. (Se mer information nedan.)
Det finns två kända problem med att köra InDesign CS3 på Mac OS X Leopard (v10.5.1 – v10.5.4):
• InDesign CS3 kan avslutas oväntat vid användning av Navigation Services för att aktivera
kommandona Montera, Spara, Spara som eller Exportera från antingen operativsystemets
eller Adobes dialogrutor.
• Kortkommandot Kommando+H döljer inte InDesign CS3
Apples senaste utgåva av Mac OS X Leopard (v10.5.4) löser dessa problem med Navigation
Services, vilka är fullt reproducerbara i labbmiljö. Som ett resultat är den här underhållsutgåvan
av Leopard en stor förbättring av stabiliteten i InDesign CS3, och ger en avsevärd minskning av
risken för att InDesign CS3 kommer att krascha när det körs under Leopard v10.5.4.
Det finns i nuläget ingen lösning till problematiken med Kommando+H-kortkommandot. Under
tiden finns att tillgå en begränsad lösning:
• Avsluta InDesign och starta om. Kommando+H kommer att fungera tills att operativsystemet
startas om.
Vid fortsatta problem med Nav Services efter installering av Leopard v10.5.4 rekommenderar
Adobe följande lösning:
• Öppna ett nytt dokument före öppning av ett existerande dokument (initierar dialogrutan
öppna/nytt visas)
• Aktivera dialogrutan Montera (initierar den här dialogrutan utan något innehåll att lösa),
och Avbryt den sedan

Adobe arbetar tillsammans med Apple för att tillhandahålla lösningar till kvarvarande problem.
Det finns i nuläget inga fastslagna datum för när dessa lösningar kommer att vara tillgängliga.
Bägge företagen inser vikten av att snabbt nå fullständiga lösningar på kvarvarande problem,
och arbetar i högsta tempo för att våra kunder ska få ut mesta möjliga ur våra produkter.
Vanliga frågor om Adobe Creative Suite 3 Mac OS X Leopard finns på:
www.adobe.com/support/products/pdfs/leopardsupport.pdf.
InDesign CS3 5.0.3 innehåller samtliga programrättningar från InDesign CS3 5.0.1 (publicerad i
oktober 2007) och InDesign CS3 5.0.2 (publicerad i januari 2008) samt nya programrättningar.
2. SYSTEMKRAV FÖR INDESIGN CS3
Windows®
Intel® Pentium 4-, Intel Centrino®-, Intel X • eon®- eller Intel Core™ Duo-processor
(eller kompatibel)
• Microsoft® Windows® XP med Service Pack 2 eller Windows Vista™ Home Premium,
Business, Ultimate eller Enterprise (certifierad för 32-bitars publikationer)
• 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för Windows XP, 512 MB (1 GB
rekommenderas) för Windows Vista
• 1,8 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
• Bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
• DVD-ROM-enhet
• QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
• Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
• Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster
Macintosh®
• PowerPC® G4- eller G5- eller multicore Intel-processor
• Mac OS X v.10.4.8
• 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas) för PowerPC-baserat system, 512 MB (1 GB
rekommenderas) för Intel-baserat system
• 1,6 GB tillgängligt hårddiskutrymme (ytterligare ledigt diskutrymme krävs under installationen)
• Bildskärmsupplösning 1 024 x 768 med 16-bitars videokort
• DVD-ROM-enhet
• QuickTime 7 krävs för multimediefunktioner
• Internet- eller telefonanslutning för produktaktivering
• Internet-anslutning via bredband krävs för vissa tjänster
* Online-tjänster, inklusive, men inte begränsat till, Adobe Acrobat® Connect™, kanske inte är
tillgängliga i alla länder, på alla språk och i alla valutor. Tjänsternas tillgänglighet kan komma att
ändras. Användning av online-tjänster regleras av villkor i ett separat avtal och ytterligare avgifter
kan tillkomma. Om du vill ha mer information går du till Adobe

3. INSTALLATIONSANTECKNINGAR
Se till att InDesign stängts av innan InDesign-uppdateraren körs (minst 1 minut rekommenderas).
4. ÅTGÄRDADE PROBLEM
I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen
InDesign CS3 5.0.3. De här problemen anges med beskrivningen av det ursprungliga
problemet och inte med det åtgärdade beteendet. Om du vill ha mer information om allmän
produktanvändning eller ytterligare felsökningsinformation går du till Adobes produktsupportkunskapsbas
för InDesign på Adobe - InDesign Support Center eller väljer
Onlinesupport på menyn Hjälp i InDesign.
Färg
InDesign CS3 avslutas oväntat och dokument skadas när färgrutor som används i genomskinlighetseffekter
tas bort. [1534687]
Endast när ACE (Adobe Color Management Engine, Adobes färghanteringsmotor) används:
Monterad bild blir svart när den konverteras till profilen g_profile_87d CMYK. [1527805]
Dokument
Filstorleken för ett InDesign CS3-dokument med en monterad Photoshop-fil med en ICC-profil
inbäddad är mycket större än för motsvarande InDesign CS2-dokument. [1731306]
Endast Mac: InDesign-filer som är större än 2 GB kan inte öppnas i InDesign. [1695888]
InDesign CS3-dokument med en monterad Photoshop-bild som har en inbäddad ICC-profil är
betydligt större än InDesign CS2-dokument med identiskt innehåll. [1700420]
Uppslag kan sorteras om felaktigt när flera sidor flyttas i sidopanelen. [1643336]
Dokumentskada kan inträffa när du väljer Ångra efter att du valt "Spara en kopia" av ett dokument.
[1659185]
Dokument kan skadas om du ångrar borttagning av en textram och sedan kör kommandot Spara
som. [1630376]
Minnesläckor och prestandaförlust vid inzoomning till en sida när inställningen "Linjal per sida"
är aktiverad i InDesign CS3. [1557664]
Minnesläckor och prestandaförlust vid dokumentpanorering med Förhandsvisa övertryck aktiverad
i InDesign CS3. [1557581]
Ställ in dokumentförhandsvisning/skärmläge visas under Ångra-menyn i InDesign CS3. [1558346]

Objekt hamnar i fel lager när föremål dupliceras med Stega och upprepa. [1570440]
InDesign CS3 avslutas oväntat efter för många backsteg med Information (panel) öppen. [1527789]
Ordräkningen blir ibland fel efter att en anteckning lagts till en text. [1531834]

Exportera grafik
Export till JPEG med höga upplösningsinställningar kan ge ojämn färgutskrift. [1724891]
InDesign avslutas oväntat under konvertering av vissa rasterbilder vid export till PDF och utskrift.
[1732168]
Dokumentspecifik: Export av ett dokument till PDF orsakar InDesign att hänga sig på grund av
ett fel i XMP-metadata. [1661862]
Text är felaktigt indragen i en exporterad PDF då en tabbutföring innehåller blandade indrag.
[1662873]
Urklippsområdena runt en bitmappsbild i en monterad PDF spiller ut vid export till PDF. [1638336]
Programmet avslutas oväntat vid export av en bok till PDF när exportalternativen "Hyperlänkar"
och "Formaterad text" är markerade. [1613620]
Vid export till PDF försvinner fotnotsankarpunkternas andra siffra i fotnotsnumret för tvåsiffriga
fotnoter. [1588174]
Export som JPG med låg upplösning ger dålig bildkvalitet. [1570104]
EPS-export av en sida misslyckas när en grupp som innehåller en Photoshop-fil med genomskinlighet
överlappar sidan, men själva Photoshop-filen syns inte på sidan. [1490414]
JPEG-exporten i InDesign CS3 skapar ibland bilder med en vit remsa tvärs över nederdelen.
[1566058]

Importera grafik
Montering av en skadad TIFF-fil till InDesign eller InDesign Server kan leda till en krasch. [1644041]
Automatisk rampassning är felaktig med roterade JPEG-filer som monteras med det aktiverade
placeringsverktyget. [1651695]
Vissa monterade PDF-filer med metadata går inte att skriva ut, exportera eller visa korrekt i InDesigns
högupplösningsläge. [1650786, 1644867]
Monterad InDesign-fil ger utdata till PDF-dokument eller skrivare med synlig passram. Passramar
syns också på skärmen innan filen skapas, om Visa > Visningsprestanda > Visning med hög
kvalitet har valts. [1577524]
InDesign CS3 avslutas oväntat när ett dokument med en monterad Photoshop EPS-fil som innehåller
en urklippsbana öppnas. [1569109]
InDesign CS3 avslutas oväntat när vissa frihandsskapade EPS-filer monteras. [1568207]
Importera text.
Enbart Mactel: Import av en taggad textfil skapad i Windows kommer att orsaka en fast radbrytning
mellan varje stycke. [1749116]
ANSI-tecken som exporteras som formaterad text med ANSI-kod från InDesign CS3 på en
Windows-dator importeras felaktigt i InDesign CS3 på en Macintosh-dator som har en Intelprocessor
med flera kärnor. [1586784]

Indexering
InDesign CS3 avslutas oväntat när "Uppdatera förhandsvisning" väljs i indexfönstret. [1570415]
Generering av ett index över en bok kan leda till förlust av sidreferenser. [1593714]
När du genererar ett index till en bok förlorar InDesign CS3 poster från slutet av varje avsnitt i
bokstavsordning. [1586154]
När ett index till en bok genereras i InDesign CS3 speglar ordningen i indexsidan den ordning
som posterna skapades i. [1597961]
När ett index till en InDesign CS3-bok genereras är inte indexposterna och deras associerade sidnummer
korrekt uppdaterade när dokumentet har modifierats – det senast beräknade sidnumret
används, även om det inte är korrekt. [1559789]

Layout
Passningskommandot är inte tillämpbart till gruppinnehåll. [1614266]
Vid användning av en rutnätsbaserad genomskinlighetseffekt i InDesign CS3, likt en skugga, är
resultatet en onödigt stor förenklad begränsningsram som kan överlappa närliggande objekt som
inte borde påverkas. [1811170]
Vid val av "åtgärda länkar automatiskt" uppdateras länkar felaktigt i InDesign CS3-dokument
som innehåller länkar till flera Microsoft Word-dokument som är lagrade på en server. [1623701]
Med förhandsgranskning aktiverat i dialogrutan Stega och upprepa kan nyligen duplicerade sidobjekt
väljas, vilket kan orsaka valideringsproblem [1628765]
Nyligen duplicerade objekt kan inte väljas när dialogrutan Stega och upprepa har stängts. [1628767]
InDesign CS3 avslutas oväntat när InDesign CS3-filer med skadade stödlinjer exporteras till INXformat.
[1549135]
På Mac kan länkade objekt finnas i fel mappar efter att mapparna med länkade objekt flyttats eller
bytt namn. [1530330]
LiveEdit-arbetsflöde
Artiklar som exporteras till en server visas som ändrad när "Checka in alla"’ på panelen Uppdrag.
[1624280]

Prestanda
Öppna och spara dokument blir allt långsammare när vissa servrar är anslutna. [1747301]
InDesign startar inte i Windows efter en ominstallation då uppdateringen har tillämpats.
[1650771]
Meddelande om att programmet oväntat avslutats kan visas när programmet avslutas i Windows
Vista. [1549959]

Utskrift
Tidsåtgången vid utskrift av flera kopior av osorterade flersidiga dokument är längre än med tidigare
versioner. [1547778]
Adobe InDesign CS3 avslutas oväntat på Macintosh vid placering, visning eller utskrift av PDFdokument
med 1-bits rasterdata. [1549360]

Skript
Monterade textbitar visas bara på den sist markerade sidan vid montering av textbitar i flersidiga
dokument via skript. [1616597]
Innehållsförteckning
Det sista tecknet i den sista posten i en innehållsförteckning försvinner om innehållsförteckningen
innehåller ett dokument i en bok och innehållsförteckningens INDD-fil är det sista dokumentet
i boken. [1558323]
Att skapa en innehållsförteckning i bokstavsordning över en InDesign CS3-bok kan ge felaktiga
sidnummer. [1544275]

Tabeller
Cellformat försvinner när en tabell exporteras som formaterad text och sedan importeras igen i
programmet. [1620974]

Text
Preflight och paket inkluderar inte teckensnitt anpassade till tecken i stycken och slut på artikeln,
vilket leder till saknade teckensnittsvarning vid programstart. [1732224]
InDesign avslutas oväntat för vissa språk vid byte av stavningsleverantör i lexikoninställningarna
med efterföljande körning av dynamisk stavningskontroll. [1657162]
När en synonymordbok från tredje part installeras sparas inte ändringarna till standardsynonymordboken
i dialogrutan lexikoninställningar. [1708140]
Text som innehåller siffror med bindestreck (som telefonnummer) avstavas inte korrekt. [1767073]
InDesign använder ett för högt kerningsvärde för teckensnitt som använder kontextuella positioneringsregler
i kerningsfunktionen. [1740534]
A-CID Biblos Gaiji-tecken syns som saknade tecken efter installation av 5.0.1-uppdatering.
[1722038]
Vid användande av enkelradsdisposition kan text oväntat omflödas i efterföljande stycken när text
redigeras i föregående stycken. [1717899]
InDesign justerar inte indrag på rätt sätt vid användning av funktionen "Indrag här" då enkelradsdisposition
används. [1650869]
Alternativet "Ignorera alla" i dialogrutan Stavning ignorerar inte ord med mjuka bindestreck.
[1640798]
Vid borttagning av ett överordnat stycke genom skript propageras inte ersätta formatattribut till
baserade på format. [1651698]
InDesign och InCopy avslutas oväntat då märkord till text tas bort i en INCX-fil som har en borttagen
spårad ändring som del av omfånget för den märkta texten. [1700938]
Mellanslagstecknet visas som en markerad skär rektangel för teckensnitt som använder ett
mellanslagstecken från Unicodes privata användningsområde. [1638163]
Programmet avslutas oväntat när listrutor med teckensnittsfamiljen och teckensnittsformat på
teckenpanelen används. [1632384]
Endast JCCK: Radavstånd i Adobe InDesign CS3 skiljer sig från Adobe InDesign CS2 när
teckenjustering för latinsk baslinje används. [1610060]
PostScript-teckensnittsnamnet returneras inte för teckensnitt som saknas vid anrop via skript.
[1633288]
Förankrade objekt vars x-förskjutning är relativ till ankarmarkören placeras inte korrekt. [1579442]
Endast JCCK: Ramstödraster förlorar sin storlek vid export och återimport i en INX-fil i
InDesign CS3. [1619169]
InDesign CS3 exporterar fasta radbrytningar som "<0x000A>" till Unicode-kodad formaterad
text. [1577368]
Kan inte starta Adobe InDesign CS3 på dansk Windows-plattform efter installation. [1507644]
InDesign CS3 signalerar felaktigt flera vanliga ord som felstavade när lexikonet för modern tyska
från 2006 används. [1485775]
InDesign CS3 avslutas oväntat när ett InDesign CS3-dokument öppnas utan att ett språk valts.
[1566533]
InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare väljer listrutorna Teckensnittsfamilj eller Teckensnittsformat
i teckenpanelen. [1565569]
När diakritiska tecken står först på en rad efter avstavning ska det diakritiska tecknet utelämnas i
Modern holländska. [1530327]
InDesign CS3 avslutas oväntat när Winsoft-baserade stavningslexikon används för stavningskontroll
av rysk text i Windows. [1562676]
Extra figursättning används på INX-import när åsidosatta mallobjekt med figursättning överlappar
objekt på layoutsida. [1575833]
Långt tankstreck i slutet av en textrad komprimeras till ett bindestreck i en viss textramsstorlek.
[1579345]
Bindestreck räknas som tecken i ett ord vid bestämning av brytpunkter för avstavning, men ignoreras
när de strider mot avstavningsbegränsningar. [1579343]
Inledande och avslutande siffror räknas som tecken när ett ord avstavas. [1580804]
Kan inte lägga till ord till användarlexikon från tredjepartsleverantör i InDesign CS3. [1534513]
InDesign CS3 avslutas oväntat på grund av ett stackspill efter rekursiv inläsning av format på
standardarbetsytan. [1527638]
InDesign CS3 avslutas oväntat när en användare skriver in ett koreanskt tecken och ett mellanslag
i dialogrutan Anteckningar när textbunden inmatning är påslagen (endast Windows). [1527748]
När en rad bryts vid ett mjukt bindestreck följt av ett hårt bindestreck syns inte det mjuka bindestrecket.
[1527793]
InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolType när förhandsvisning av teckensnittsmeny skapas
om det finns ett felaktigt teckensnitt i mappen Systemteckensnitt. [1567612]
InDesign CS3 avslutas oväntat vid start i CoolTypes CTInit om det finns ett felaktigt teckensnitt i
mappen Systemteckensnitt. [1567624]
Teckensnitt som hanteras av ett verktyg för teckensnittshantering från en tredjepartsleverantör
aktiveras inte enhetligt av InDesign CS3. [1561858]
Dokumentskada: InDesign CS3 avslutas oväntat när objekt kopieras, klistras in eller flyttas från
en mallsida om figursättning tillämpas. [1575755]
Adobe-Japan1-6: De infogade tecknen JIS2004 anpassas inte när sammansatta teckensnitt tillämpas
eller vid byte av teckensnitt från Kanji till Pr6N. [1538238]
Endast JCCK: InDesign CS3 avslutas oväntat när användaren väljer Textruta i dialogrutan Hitta/
Ändra objekt och sedan klickar på OK. [1569007]
[/b]Skript[b]
Vissa säkerhetsbegränsningar upprätthålls inte i PDF-filer genererade genom InDesign-skript.
[1705394]
Skript: Händelsen "Ta bort" för objektformat stöder inte specificerande av ersättande objektformat.
[1651700]
Kortkommandon slutar fungera i aktuellt dokument efter aktivering av en dialogruta som använder
ScriptUI. [1675095]
Gränssnitt
Enbart Mac: Potentiella oväntade programavslutningar vid stängning av dokumentfönster. [1666168]
InDesign-uppdateringsprocessen avbryts om processen "PhotoshopElementsFileAgent.exe" körs i
bakgrunden i Windows. [1629847]
Tangentbordsmarkeringen finns kvar i en redigeringsrutan vid aktivering av systemdialogrutor
(t.ex. dialogrutorna för spara eller montera). [1598827]
Windows InDesign CS3 avslutas oväntat när automatisk ifyllning används i popupfönstret Snabbformatera
om det innehåller formatgrupper. [1567574]
XML
Vid markering av alternativet "Välj märkord för element" via sammanhangsmenyn Lägg till märkord
till text för markerad text får textramen märkningen istället. [1606946]
Digital Editions
Det uppdaterade plugin-programmet InDesign CS3 Digital Editions som innehåller stöd för
innehållsförteckning och andra rättningar och som publicerades på Adobe.com i slutet av maj
2007 ingår i den här uppdateringen. [1555849]
Version Cue-integrering
I Version Cue CS3 vid export av ett InDesign-dokument till PDF som innehåller en lokal kopia
av en monterad Photoshop-fil skrivs den lokala versionen över av en gammal serverversion och
ändringarna i filen kan försvinna. [1623474]
InDesign avslutas oväntat vid försök att avbryta återlänkningsdialogrutan med Enter-tangenten i
Version Cue CS3. [1613054]
"Version" i dokumentstatusmenyn avaktiveras för öppna dokument efter avslut och återstart av
InDesign. [1627354]
Vid användning av Version Cue CS3 i ett LiveEdit-arbetsflöde blir länkinformationen om monterade
InCopy-artiklar felaktig om flera samtidiga redigeringar pågår. [1593192]
Version Cue CS3-integrering: Status på en utcheckad och sparad fil visas som "Lokala ändringar" i
dialogrutan Öppna. [1572332]
När en hanterad Version Cue CS3-bild läggs till ett InDesign CS3-dokument saknas avsnitt från
paketet XMP-metadata [1579235]
5. ÅTGÄRDADE PROBLEM FÖR UTVECKLARE
I det här avsnittet finns information om vissa tekniska problem som har åtgärdats i uppdateringen
InDesign CS3 5.0.3.
När programfunktionen samverkar med IFileList->RemoveFile leder det till att InDesign CS3
oväntat avslutas. [1810456]
Windows-tjänsten InDesign Server kan inte avslutas när fler än tre förekomster körs. [1733459]
Mac-felsökning av InDesign Server CS3 avslutas oväntat vid start efter körning av InDesign-uppdateraren.
[1745419]

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2008-07-02 21:54

vilken galen uppdatering, orkar inte ens läsa, allt verkar i alla fall var med

Adobe (till skillnad från t.ex. Apple) är ju rätt bra på att tala om vad de faktiskt fixat, det är därför listan är så lång, men som sagt den svenska översättningen borde få något slags pris för "jag kan inte ett smack om området-översättning"

1
Bevaka tråden