Verkar som O'Reilly och Sun slagit sina huvuden ihop och åstadkommit detta:

http://java.net

Kanske lovande .

Ett litet inlägg från James Gosling på första sidan ser ju alltid bra ut

/Mikael