Vi håller på att bygga nya web system och jag funderade lite på hur andra har ordnat sina arbetsflöden.

Vi har en användargränssnittdesigner som producerar visuella representationer av hur UI skall se ut. Sen tar en HTML/CSS mallkodare över och fixar detta i webbsidor som fungerar på flera webbläsare. Till sist så tas mallarna in i Django/Phyton/AJAX/Javascript miljön av en programmerare.

Men om designen ändras, säg vi hittar ett CSS problem i IE6 (troligt) som gör att vi måsta ändra på ganska mycket i hur mallarna är byggda, så är det pyssligt att ta dessa ändringar tillbaka till Django miljön.

Jag är lite nybörjare på detta och undrar hur man snyggt löser detta med moderna verktyg och arbetsflöden?

Tipps och länkar mottages tacksamt!