• Medlem
  • 2003-06-08 15:28

Min bror ska jobba på Kvällan ungefär från 26 juni och fem veckor framåt. Han behöver någonstans att bo. Antingen i centrala Lund, eller i centrala Malmö. (Med centralt menas max 10 minuter med cykel till C.) Någon som har något att hyra ut?