Hittade följande tips på AFP548.com som borde vara intressanta för många OS X Server administratörer (gäller främst versioner före 10.4.7):

AFP548 - AFP. It ain't so bad....
AFP548 - AFP. It's really quite good (part #2)

Finns lite hos Apple också:
Mac OS X 10.4: How to prevent .DS_Store file creation over network connections
Mac OS X Server: AppleShare performance tuning for client and server

...verkar dock vettigt att uppgradera till en Intel Xserve för mac.se för 10.5 Server ska vara förbättrad på AFP-fronten (som vi använder för iDisk).