Jag vill skriva ett script som ska starta en installation från en cd enhet eller en plats på hdn

tell application "installer"
activate


end tell
?


hur gör man sedan