EXC_BAD_ACCESS (0x0001) i Apache PHP

Tråden skapades och har fått 7 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Vi har en Xserve som hänger sig med jämna mellanrum

En titt i /var/logs/crashreporter.log visar att det är http tjänsten som kraschat.
En titt i httpd.crash.log visar följande:

Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADRESS (0x0001) at ....

Thread 0 Crashed:
libphp5.so

Vilken slutsats ska man dra?

- Problem med Apache/PHP installationen?
- Problem med minnesmodulerna?

Det sitter originalmonterade DDR ECC minnen i servern.

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2008-06-04 04:03

Rapporterar Apache något i anslutning till eller snett före kraschen? INVALID_ADDRESS låter snarare som ett mjukvarufel än trasig hårdvara.

Kraschloggen rapporterar väl vad i libphp5.so som kördes precis innan kraschen?

Host Name: xserve-friskissvettis-se
Date/Time: 2008-06-03 10:49:42.915 +0200
OS Version: 10.4.11 (Build 8S169)
Report Version: 4

Command: httpd
Path: /usr/sbin/httpd
Parent: httpd [259]

Version: ??? (???)

PID: 291
Thread: 0

Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0xbf7ffef0

Thread 0 Crashed:
0 libphp5.so 0x02027328 match + 12
1 libphp5.so 0x02027a04 match + 1768
2 libphp5.so 0x02028f48 match + 7212
(sen 508 likadana rader)

Thread 0 crashed with PPC Thread State 64:
srr0: 0x0000000002027328 srr1: 0x100000000200f030 vrsave: 0x0000000000000000
cr: 0x48000202 xer: 0x0000000000000000 lr: 0x0000000002027a04 ctr: 0x0000000002027910
r0: 0x0000000002027a04 r1: 0x00000000bf8005b0 r2: 0x00000000000012eb r3: 0x0000000003befbf8
r4: 0x000000000034c0b2 r5: 0x0000000003bee698 r6: 0x0000000000000004 r7: 0x00000000bfffbf64
r8: 0x0000000000000000 r9: 0x0000000000000000 r10: 0x0000000000000000 r11: 0x000000000034c0af
r12: 0x0000000090129660 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x0000000000000000 r15: 0x0000000000000000
r16: 0x0000000000000000 r17: 0x0000000000000000 r18: 0x0000000000000000 r19: 0x0000000000000000
r20: 0x0000000000000000 r21: 0x000000000005695c r22: 0x0000000000000002 r23: 0x0000000000000003
r24: 0x00000000ffffffff r25: 0x0000000000000000 r26: 0x0000000001835238 r27: 0x00000000000001f4
r28: 0x00000000bfffe0f0 r29: 0x00000000bfffe0ec r30: 0x00000000bf8005b0 r31: 0x0000000002027334

Binary Images Description:
0x1000 - 0x4ffff httpd /usr/sbin/httpd
0x67000 - 0x69fff mod_log_config.so /usr/libexec/httpd/mod_log_config.so
0x6c000 - 0x6dfff mod_mime.so /usr/libexec/httpd/mod_mime.so
0x70000 - 0x74fff mod_negotiation.so /usr/libexec/httpd/mod_negotiation.so
0x77000 - 0x79fff mod_status.so /usr/libexec/httpd/mod_status.so
0x7c000 - 0x7efff mod_info.so /usr/libexec/httpd/mod_info.so
0x81000 - 0x86fff mod_include.so /usr/libexec/httpd/mod_include.so
0x8a000 - 0x8efff mod_autoindex.so /usr/libexec/httpd/mod_autoindex.so
0x92000 - 0x92fff mod_dir.so /usr/libexec/httpd/mod_dir.so
0x95000 - 0x96fff mod_cgi.so /usr/libexec/httpd/mod_cgi.so
0x99000 - 0x99fff mod_asis.so /usr/libexec/httpd/mod_asis.so
0x9c000 - 0x9efff mod_imap.so /usr/libexec/httpd/mod_imap.so
0xa1000 - 0xa1fff mod_actions.so /usr/libexec/httpd/mod_actions.so
0xa4000 - 0xa4fff mod_userdir.so /usr/libexec/httpd/mod_userdir.so
0xa7000 - 0xa8fff mod_alias.so /usr/libexec/httpd/mod_alias.so
0xab000 - 0xb4fff mod_rewrite.so /usr/libexec/httpd/mod_rewrite.so
0xb8000 - 0xb9fff mod_access.so /usr/libexec/httpd/mod_access.so
0xbc000 - 0xbdfff mod_auth_apple.so /usr/libexec/httpd/mod_auth_apple.so
0xc0000 - 0xcffff libproxy.so /usr/libexec/httpd/libproxy.so
0xd4000 - 0xd4fff mod_expires.so /usr/libexec/httpd/mod_expires.so
0xd7000 - 0xd7fff mod_setenvif.so /usr/libexec/httpd/mod_setenvif.so
0xda000 - 0xdbfff mod_macbinary_apple.so /usr/libexec/httpd/mod_macbinary_apple.so
0xde000 - 0xdefff mod_hfs_apple.so /usr/libexec/httpd/mod_hfs_apple.so
0xe1000 - 0xe3fff mod_digest_apple.so /usr/libexec/httpd/mod_digest_apple.so
0xf8000 - 0xf9fff mod_spnego_apple.so /usr/libexec/httpd/mod_spnego_apple.so
0x205000 - 0x221fff libssl.so /usr/libexec/httpd/libssl.so
0x22d000 - 0x241fff mod_WebObjects.so /System/Library/WebObjects/Adaptors/Apache/mod_WebObjects.so
0x247000 - 0x2a9fff libt1.5.dylib /usr/local/php5/lib/libt1.5.dylib
0x2e1000 - 0x2eefff curl /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/curl
0x2f3000 - 0x2f5fff gettext /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/gettext
0x2f8000 - 0x2f9fff mhash /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/mhash
0x405000 - 0x49dfff libfreetype.6.dylib /usr/local/php5/lib/libfreetype.6.dylib
0x4b1000 - 0x4e2fff libpng.3.dylib /usr/local/php5/lib/libpng.3.dylib
0x4e9000 - 0x696fff libxml2.2.dylib /usr/local/php5/lib/libxml2.2.dylib
0x6ca000 - 0x72cfff libnetsnmp.5.dylib /usr/lib/libnetsnmp.5.dylib
0x799000 - 0x7ddfff libcurl.3.dylib /usr/local/php5/lib/libcurl.3.dylib
0x7e8000 - 0x7f5fff libintl.3.dylib /usr/local/php5/lib/libintl.3.dylib
0x1008000 - 0x103dfff fbsql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/fbsql
0x104c000 - 0x1053fff json /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/json
0x1057000 - 0x105ffff mcrypt /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/mcrypt
0x1063000 - 0x10a6fff libmcrypt.4.dylib /usr/local/php5/lib/libmcrypt.4.dylib
0x10b7000 - 0x1113fff libmhash.2.dylib /usr/local/php5/lib/libmhash.2.dylib
0x1118000 - 0x1131fff ming /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/ming
0x113a000 - 0x1188fff libming.0.3.0.dylib /usr/local/php5/lib/libming.0.3.0.dylib
0x119b000 - 0x11a7fff mssql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/mssql
0x11ac000 - 0x120bfff libsybdb.5.dylib /usr/local/php5/lib/libsybdb.5.dylib
0x121d000 - 0x1228fff mysql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/mysql
0x122d000 - 0x125bfff libmysqlclient.15.dylib /usr/local/php5/lib/mysql/libmysqlclient.15.dylib
0x1293000 - 0x12acfff mysqli /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/mysqli
0x12b5000 - 0x12d3fff oci8 /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/oci8
0x12db000 - 0x12ebfff odbc /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/odbc
0x12f0000 - 0x130afff pdf /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdf
0x1312000 - 0x1459fff libpdf.5.dylib /usr/local/php5/lib/libpdf.5.dylib
0x14b0000 - 0x14b6fff pdo_mysql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_mysql
0x14ba000 - 0x14c0fff pdo_oci /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_oci
0x14c4000 - 0x14c9fff pdo_pgsql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pdo_pgsql
0x14cd000 - 0x14edfff libpq.4.dylib /usr/local/php5/lib/libpq.4.dylib
0x14f5000 - 0x1512fff pgsql /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/pgsql
0x1518000 - 0x151cfff xsl /usr/local/php5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/xsl
0x1520000 - 0x1534fff libexslt.0.dylib /usr/local/php5/lib/libexslt.0.dylib
0x153a000 - 0x157efff libxslt.1.dylib /usr/local/php5/lib/libxslt.1.dylib
0x2008000 - 0x28aafff libphp5.so /usr/local/php5/libphp5.so
0x2a75000 - 0x3760fff libclntsh.dylib.10.1 /usr/local/php5/oracle/libclntsh.dylib.10.1
0x8fe00000 - 0x8fe52fff dyld 46.16 /usr/lib/dyld
0x90000000 - 0x901bcfff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x90214000 - 0x90219fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib

0x9021b000 - 0x90268fff com.apple.CoreText 1.0.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x90293000 - 0x90344fff ATS /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x90373000 - 0x9072efff com.apple.CoreGraphics 1.258.77 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x907bb000 - 0x90895fff com.apple.CoreFoundation 6.4.10 (368.33) /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x908de000 - 0x908defff com.apple.CoreServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x908e0000 - 0x909e2fff libicucore.A.dylib /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x90a3c000 - 0x90ac0fff libobjc.A.dylib /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x90aea000 - 0x90b5cfff com.apple.framework.IOKit 1.4 (???) /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x90b72000 - 0x90b84fff libauto.dylib /usr/lib/libauto.dylib
0x90b8b000 - 0x90e62fff com.apple.CoreServices.CarbonCore 681.17 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x90ec8000 - 0x90f48fff com.apple.CoreServices.OSServices 4.1 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x90f92000 - 0x90fd4fff com.apple.CFNetwork 129.22 (129.23) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x90fe9000 - 0x91001fff com.apple.WebServices 1.1.2 (1.1.0) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/WebServicesCore.framework/Versions/A/WebServicesCore
0x91011000 - 0x91092fff com.apple.SearchKit 1.0.7 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x910d8000 - 0x91101fff com.apple.Metadata 10.4.4 (121.36) /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x91112000 - 0x91120fff libz.1.dylib /usr/lib/libz.1.dylib
0x91123000 - 0x912defff com.apple.security 4.6 (29770) /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x913dd000 - 0x913e6fff com.apple.DiskArbitration 2.1.2 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x913ed000 - 0x913f5fff libbsm.dylib /usr/lib/libbsm.dylib
0x913f9000 - 0x91421fff com.apple.SystemConfiguration 1.8.3 /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x91434000 - 0x9143ffff libgcc_s.1.dylib /usr/lib/libgcc_s.1.dylib
0x91444000 - 0x914bffff com.apple.audio.CoreAudio 3.0.5 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x914fc000 - 0x914fcfff com.apple.ApplicationServices 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x914fe000 - 0x91536fff com.apple.AE 1.5 (297) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x91551000 - 0x91623fff com.apple.ColorSync 4.4.10 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x91676000 - 0x91707fff com.apple.print.framework.PrintCore 4.6 (177.13) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x9174e000 - 0x91805fff com.apple.QD 3.10.25 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x91842000 - 0x918a0fff com.apple.HIServices 1.5.3 (???) /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x918cf000 - 0x918f0fff com.apple.LangAnalysis 1.6.1 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x91904000 - 0x91929fff com.apple.FindByContent 1.5 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/FindByContent.framework/Versions/A/FindByContent
0x9193c000 - 0x9197efff com.apple.LaunchServices 182 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x9199a000 - 0x919aefff com.apple.speech.synthesis.framework 3.3 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x919bc000 - 0x91a02fff com.apple.ImageIO.framework 1.5.6 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x91a19000 - 0x91ae0fff libcrypto.0.9.7.dylib /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x91b2e000 - 0x91b43fff libcups.2.dylib /usr/lib/libcups.2.dylib
0x91b48000 - 0x91b66fff libJPEG.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x91b6c000 - 0x91c23fff libJP2.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x91c72000 - 0x91c76fff libGIF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x91c78000 - 0x91ce2fff libRaw.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRaw.dylib
0x91ce7000 - 0x91d24fff libTIFF.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x91d2b000 - 0x91d45fff libPng.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x91d4a000 - 0x91d4dfff libRadiance.dylib /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x91d4f000 - 0x91e3dfff libxml2.2.dylib /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x91e5c000 - 0x91e5cfff com.apple.Accelerate 1.2.2 (Accelerate 1.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x91e5e000 - 0x91f43fff com.apple.vImage 2.4 /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x91f4b000 - 0x91f6afff com.apple.Accelerate.vecLib 3.2.2 (vecLib 3.2.2) /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x91fd6000 - 0x92044fff libvMisc.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x9204f000 - 0x920e4fff libvDSP.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x920fe000 - 0x92686fff libBLAS.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x926b9000 - 0x929e4fff libLAPACK.dylib /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x92a14000 - 0x92b02fff libiconv.2.dylib /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x92b05000 - 0x92b8dfff com.apple.DesktopServices 1.3.7 /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x92bce000 - 0x92df9fff com.apple.Foundation 6.4.10 (567.37) /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x92fc7000 - 0x92fc7fff com.apple.Carbon 10.4 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x92fc9000 - 0x92fddfff com.apple.ImageCapture 3.0 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x92ff5000 - 0x93005fff com.apple.speech.recognition.framework 3.4 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x93011000 - 0x93026fff com.apple.securityhi 2.0 (203) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x93038000 - 0x930bffff com.apple.ink.framework 101.2 (69) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x930d3000 - 0x930defff com.apple.help 1.0.3 (32) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x930e8000 - 0x93115fff com.apple.openscripting 1.2.5 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x9312f000 - 0x9313efff com.apple.print.framework.Print 5.2 (192.4) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x9314a000 - 0x931b0fff com.apple.htmlrendering 1.1.2 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x931e1000 - 0x93230fff com.apple.NavigationServices 3.4.4 (3.4.3) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x9325e000 - 0x9327bfff com.apple.audio.SoundManager 3.9 /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x9328d000 - 0x9329afff com.apple.CommonPanels 1.2.2 (73) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x932a3000 - 0x935b1fff com.apple.HIToolbox 1.4.10 (???) /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x93712000 - 0x93732fff com.apple.DirectoryService.Framework 3.3 /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x95009000 - 0x95036fff com.apple.LDAPFramework 1.4.1 (69.0.1) /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x9503d000 - 0x9504dfff libsasl2.2.dylib /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x95051000 - 0x95080fff libssl.0.9.7.dylib /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
0x95090000 - 0x950adfff libresolv.9.dylib /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x955ab000 - 0x956d9fff edu.mit.Kerberos 5.5.26 /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x96b89000 - 0x96b9cfff libpam.1.dylib /usr/lib/libpam.1.dylib
0x9869d000 - 0x986dcfff libiodbc.2.dylib /usr/lib/libiodbc.2.dylib
0x986ec000 - 0x986f4fff libiodbcinst.2.dylib /usr/lib/libiodbcinst.2.dylib
0x98ffd000 - 0x9900afff libbz2.1.0.dylib /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x9b753000 - 0x9b755fff com.apple.spnegoapache 10.4 /System/Library/PrivateFrameworks/SpnegoApache.framework/Versions/A/SpnegoApache

Här är en till med exakt samma fel:
PHP Bugs: #42395: httpd crashes near file uploading

Description:
------------
I have found these 2 lines in my syslog, this crash happens nearly a few times a day.

Aug 23 10:37:00 hillsbrad crashdump[10305]: httpd crashed
Aug 23 10:37:00 hillsbrad crashdump[10305]: crash report written to:
/Library/Logs/CrashReporter/httpd.crash.log

My website is being used by 400 users a day,
on the 'crashing page' several images can be uploaded.

Reproduce code:
---------------
I tried to reproduce the crash, but it didn`t work out.

I`ve added some debug code, some debuglines appear about 30 seconds before the crash.
Some a few seconds after (they are not reported in the same way).

It might also be that the debugging lines are not even reached.

Expected result:
----------------
I don`t know what exactly happens to the user on the website.
I`ve never got any complaints about it or something.

It could be a delayed crash or something (eg: the uploads create some buffer overflow, and apache crashes on the
next request or something.)

But I would expect not to see a crash happen

Actual result:
--------------
Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x310074f4

Technical Note från Apple: Technical Note TN2123: CrashReporter

The most common forms of exception are:

EXC_BAD_ACCESS/KERN_INVALID_ADDRESS — This is caused by the thread accessing unmapped memory. It may be triggered by either a data access or an instruction fetch; the Thread State section describes how to tell the difference.

EXC_BAD_ACCESS/KERN_PROTECTION_FAILURE — This is caused by the thread trying to write to read-only memory. This is always caused by a data access.

EXC_BAD_INSTRUCTION — This is caused by the thread executing an illegal instruction.

EXC_ARITHMETIC/EXC_I386_DIV — This is caused by the thread doing an integer divide by zero on an Intel-based computer.

For memory access exceptions (EXC_BAD_ACCESS) the exception part of the crash log contains the address that triggered the exception (the exception address).

1
Bevaka tråden