Vad kan den nya Betan berätta för oss om framtida funktioner i iPhone 2.0?

Apple Releases iPhone Beta SDK 6 - Mac Rumors

Spekulera fritt!