Jag håller på att integrera 10.5 klienter i ett AD, jag skulle behöva få in AD användare i gruppen staff.
Varför? För att förenkla administrationen.

Det är inte alla jag vill ha in utan det räcker gott att jag kan handhacka det per användare.
Vilket högst troligt kommer bli ett skript.