Jag har sedan en tid problem när jag ska skriva in mottagare i Mail. Första mottagaren går bra, men sedan blir det konstigt! Vill jag lägga till fler mottagare så återupprepas allt jag skrivit tidigare innan nästa bokstav läggs till. Ska jag skriva martin blir det alltså mmamarmartmartimartin.
Kör Leopard 10.5.2. Nån som varit med om detta?