Har Mac OS 10.4.11 och BBB 24 Mb/s. Använder också bl.a. Mac PIlot för diverse systemfixande.

Men den kan jag ställa in "10.4. Defaults" för nätverksinställningarna (bl.a. Max. socket buffer 262144 osv), dvs dde som fanns med i första versionen av 10.4. Då får jag avsevärt högre hastighet nedströms än med 10.4.11 default, 18,2Mb/s mot normalt 13,3Mb/s.

Men jag kan inte få den inställningen att stanna. Varje gång jag startar datorn så återgår inställningarna till 10.4.11 "original".

Vet nån hur man kan låsa inställningarna som Mac Pilot gör?