Jag har två iTunes bibliotek på samma dator.
Man väljer genom att hålla ner skift vid start av iTunes och klicka fram rätt bibliotek.
Detta är lite krångligt för vissa i familjen.
Är det någon som hittat ett program som löst detta?