InDesign CS2: Hur hantera och uppdatera bibliotek?

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Här på tidningen använder redigerarna ett flertal bibliotek i sitt arbete.
Frågan är hur man på ett effektivt sätt kan administrera dessa, med det menar jag uppdatera osv.

För som de jobbar idag känns inte så effektivt. Men det kanske är så det är.
Men jag vill bara undersöka om det finns produkter eller andra arbetssätt för att sköta detta.

Alla bibliotek ligger centralt lagrade och öppnas därifrån. De är låsta så att det är en kopia som öppnas på varje redigeringsstation.

Men när ett bibliotek ska uppdateras måste man:
1) Dra ut den del som ska uppdateras på en sida.
2) Göra sina ändringar.
3) Dra tillbaka det
4) Skrika till alla att stänga och öppna sina bibliotek.

Nu kan jag inte alls vad InDesign Server gör. Men går det att redigera innehållet i ett bibliotek på något annat sätt än att göra som jag just skrev?
De jag eftersöker är en mer dynamisk hantering lite mer on-the-fly om ni förstår vad jag menar.

Finns det någon sådan lösning?
Eller heter den helt enkelt CS3?

Vare sig InDesign server eller CS3 ändrar något i detta avseende.

Det enda du kan göra är att utveckla en bättre kommunikationsform än att skrika

  • Medlem
  • 2008-04-23 12:41

Se till att göra uppdateringarna på morgonen.

eller

Döp om biblioteket som folk har öppet, och lägg ner ett uppdaterat med samma (rätt) namn. Då blir det det uppdaterade som öppnas nästa gång.

eller

Gör som vi: Se till att biblioteken kopieras ut till datorerna vid inloggning. Göra vilka ändringar du vill när som helst i originalbiblioteket, be folk logga ut och in igen om de vill ha ett nytt bibliotek. Nästa gång de loggar in får de det nya vare sig de vill eller inte.
Gör ett applescript som öppnar biblioteken och lär folk att använda det. Då kommer ingen att öppna "fel" bibliotek.

tell application "Adobe InDesign CS2"
try
open file "HD:Users:Delat:Mitt bibliotek.indl"
on error
display dialog "Biblioteket kan inte hittas. Logga ut och in igen."
end try
end tell

Det bygger på att folk lär sig att inte jobba med egna bibliotek och på att de inser värdet av att trycka tex ctrl+B i InDesign istf att leta reda på biblioteket i filsystemet.

Min erfarenhet är att det inte är bra att jobba med biblioteken på en server. Mycket enklare att kopiera ut dem lokalt.

Och så mycket framförhållning borde du kunna ha att du inte måste trycka ut ändringarna "on the fly".

Min erfarenhet är att det inte är bra att jobba med biblioteken på en server. Och jag tror att det är bra att jobba med så pass mycket framförhållning att man inte måste trycka ut förändringar "on the fly". "Disseplin!" som Socker-Conny säger.

1
Bevaka tråden