Atom Splitter Audio har släppt ett formantfilter med en XY-pad vid namn Forma-8.

Forma-8 är gratis och finns att hämta här.

Här är ett ljudexempel med en enkel sågtand genom filtret.