Hej,

Jag har lyckats med konststycket att radera ett RAID-set med två stripe:ade diskar.
De är på 500 GB styck och syns nu i disk tool som:

* disk0s2
* disk2s2

De är listade som "Apple_RAID_Offline"

Hur kan jag återskapa mitt raid-set utan att diskarna formatteras om??

Det måste finnas någon konfigurationsfil, typ, /etc/mnttab där man manuellt kan specificera raid-setet, eller?

Kör: 10.4.11