Grekiska blir ... rena grekiskan - hur flyta grekisk text från QXP till ID

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Finnes: Ett Quark-dokument (QXP 6.5) med grekiskt innehåll. Det ser hur bra ut som helst.

Önskas: Ett Indesigndokument (ID CS3) med samma innehåll och formgivning.

Problem:

1. Försökte använda Q2ID för att öppna quarkdokumentet för att se hur det blev. Det blev inte bra.

2. Försökte skapa en form i ID för att textblock för textblock kopiera texten från QXP till ID. Det blev inte bra. Texten renderas olika trots att jag har samma typsnitt på textblocket - det perfekta i QXP försvinner helt och ersätts med rutor och andra mystifika symboler i ID.

3. Kontrollerade de olika typsnitten (några grekiska varianter av Times och Helvetica; sammanlagt cirka 10 stycken). Vissa fungerar bra i QXP men inte alls i ID, vissa tvärtom. Endast ett fungerar i båda (en Times TTF), men det blir lite torftigt och inte välliknande med endast ett typsnitt i en skärning.

4. När jag tar en text från QXP, kontrollerar vilket typsnitt som är anbringat, kopierar det till ID och anbringar typsnittet på texten i ID så blir det enligt ovan bara konstiga tecken. Men huvuddelen av tecknen blir också rödmarkerade (d.v.s. typsnittet saknas). Va'? Varför? Och jag har reducerat ner antalet typsnitt att förutom systemtypsnitten bara var de cirka 10 grekiska.

Har någon någon idé om vad detta beror på, men kanske framförallt en lösning/workaround på problemet?

//Mikael

Låter som ett teckenkodningsproblem. Om jag minns rätt så är det först i och med Quark 7 som Quark började använda Unicode, innan dess är det gamla plattformsberoende teckenkodningar, vilket inte funkar när man klipper och klistrar.

Jag kan inte säga hur du ska göra för att få själva klippandet och klistrandet att fungera men däremot kan jag säga att du kan använda vilken Adobe Open Type-font som helst, så länge den har tillnamnet "Pro" (vilket bl.a. anger att den har full uppsättning av grekiska tecken) Du behöver alltså inte använda några särskilda grekiska fonter, så var det bara förr i tiden.

Tack tack för hjälpen!

Lösningen blev att börja från början i InDesign. Formgivningen var färdig så det vara bara att skriva av/skriva in den grekiska texten vilket en grekiskkunnig medarbetare fick göra. Typsnitten som användes var ur de medföljande standardtypsnitten, och slutresultatet blev bra.

1
Bevaka tråden