Borde nog posta detta i UNIX forumet men jag får flytta den själv.

Jag håller på att integrera OS X 10.5.2 i en AD 2008 miljö.

Att knyta OSX mot ADt går alldeles utmärkt och jag år min kerberos-ticker så fint så.

Men...
I ett loginhook script vill jag mounta en smb-share från AD-servern för att köra en shellscript baserat på vem som loggar in.

Jag använder mount_smbfs för att försöka mounta smb-sharet.

Kör jag mount_smbfs //ad/share /Volumes/Share
Får jag en lösenordsfråga och när jag skrivet lösenordet säger den:
Broken Pipe

Mountar jag mount_smbfs //user@ad/share /Volumes/Share
Får även nu upp en lösenordsfråga och när jag skriver in det fungerar mounten.

Jag kan heller inte anluta med Anslut till server i Finder, då får jag authentication error.
Trots att jag sitter med en giltlig kerberos biljett (Jag får till och med starta om Finder för att komma bort från Auth error dialogrutan).

Tittar jag i loggen på servern säger den i det första fallet och i Finder fallet att jag inte anger något domännamn när jag försöker ansluta och därför tillåts jag inte logga in.

Med jag anger inte domännan när det fungerar heller.

Jag har provat att göra om knytningen mot ADt, lagt till en nsmb.conf fil för att där i specificera vilken domän maskinen tillhör.

Känns som jag sitter med ett pussel som inte passar ihop.
För vad är det som felar?
smb?
OS X 10.5.2?
ADt?