Vilka bra ritprogram finns det till Mac OS X där man kan rita samt färglägga manga? ^_^ Kawaii-Desu Ne~