• Medlem
  • Göteborg
  • 2008-04-04 12:07

Hej,

Har i och med att jag blivit en switcher hittat i stort sett all mjukvara från Windows miljön till Mac OS X, men saknar fortfarande ett, vilket är en motsvarighet till MIDI-uppspelaren Vanbasco. Jag kan självklart sträcka mig till ett mer avancerat program, men programmet behöver uppfylla ett par grundkrav:

* Freeware
* MIDI-kvaliatur som visar vad ett eller flera spår spelar
* Möjligheten att mute:a och solo:a spår
* Tempo-/volym-/tonartsjustering

Som ni ser, väldigt simpla krav, men å andra sidan så är det precis vad Vanbasco är; ruggigt simpelt. Några tips? Strössla på!