Alla kontakter som jag har i ichat visas frånkopplade fast dem är kopplade och chatar med varandra och de ser mig frånkopplad
Vad är felet?