• Medlem
  • 2008-03-20 11:58

Jag är lite beroende av att kunna läsa Spotlightinfo med ett applescript. Men den info jag vill läsa försvinner när filen zippas (eller packas upp). Är det alltid så?