• Medlem
  • Karlshamn
  • 2008-03-18 13:22

Vilka funktioner tycker ni den perfekta onlinebackup-klienten bör innehålla?

Vilken är den bästa klienten idag enligt dig? Vad saknar den i dagsläget?