Jag har en Mac Mini med Leopard 10.5.2 med en Firewire 400 Gigasmart disk, 750 GB, som vi använder som Time Machine backup på nätverket. Jag har kryssat i "Put the harddisk(s) to sleep when possible". Men den spinner konstant.

Jag har även satt disk sleep timern till 1 minute manuelt: "pmset -a disksleep 1"
Och kan see att det har tagit effekt:

Backup:~ admin$ pmset -g
Active Profiles:
AC Power		-1*
Currently in use:
 sleep		0
 displaysleep	10
 autorestart	1
 hibernatefile	/var/vm/sleepimage
 hibernatemode	0
 powerbutton	0
 womp		1
 disksleep	1
 ttyskeepawake	1

Har någon sett något liknande eller har några tips så vore jag tacksam.