Jag har nyss anpassat ett tema för WordPress efter egna önskemål. Temat heter Mimbo är ett så kallat magasintema vilket betyder att det fungerar mer som cms än blogg. Det är snyggt och har många bra funktioner. Men det är svårt att inse vilken del av koden i olika filer som styr vad.

Nyligen köpte jag Macheists paket med 10 program för $50 och då ingick programmet CSSEdit. Det var mycket användbart för att med dess hjälp analysera min webbsida eftersom programmet hämtar en kopia av den css-fil som styr sidan och man kan då ändra i i programmet för att se vad som händer med sidan. Sen kan man spara den ändrade filen och ladda upp den och då få det ändrade utseendet på sidan. Jag tycket det var mycket bra eftersom det för mig var svårt att inse vad de olika delarna i css-filen styrde.

Mitt resultat finns på www.goranlindgren.se