Bädda in flash film i ett htmldokument - hur?

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag håller på att försöka baka in en .flv film i en htmlsida.
Men jag får det inte att fungera, det blir bara en svart runt.

Så här ser koden ut:

document.write('<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/..." WIDTH="480" HEIGHT="360" id="Inbjudan"><PARAM NAME=movie VALUE="'+film+'".flv"><PARAM NAME=quality VALUE=high><PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF><EMBED src="'+film+'.flv" quality=high bgcolor=#000000 WIDTH="480" HEIGHT="360" NAME="Inbjudan" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT>');

film är en variabel jag hämtar från URLn.

Vad är det som gör att filmen inte spelas?
Filmerna spelas inte i Flash Player heller men i VLC.

  • Medlem
  • Karlskrona
  • 2008-02-10 13:56

En film måste ligga i en flashfilm, dvs. i en .swf. Öppna filmen i flash och exportera ut den igen och ladda upp både .swf filen och .flv filen på servern och ladda in .swf i htmldokumentet

1
Bevaka tråden