Debugga Applescript för streaming.

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Gävle
 • 2008-01-28 09:24

Hej alla som kan mer om kodning än mej.
Jag håller på att försöka sätta upp en headless Mac mini som ska streama en videosignal.
Den hämtar tider och namn från iCal och byter namn på filerna.

Ibland får jag upp nonsens felmeddelanden från scriptet som jag inte riktigt förstår.
Jag misstänker att den skulle behövas kollas igenom och kanske läggas in lite (in case of error)kod.
Det är från början ett franskt script som jag försökt översatt.
Alla kommentarer mottages tacksamt!

La upp den här oxå: http://pastebin.com/f64367e3

property thelist : {}

on idle
	--Site or will be stores the file record (the file)
	
	set thefile to "My_HD:storage:mymovie.mov"
	
	repeat
		
		set now to current date
		set today to current date
		set time of today to 0
		set tomorrow to ((today) + (1 * days))
		
		tell application "iCal"
			
			--one recovers and one counts the events of today (calendar number 1)
			set todayevents to (every event of calendar "Stream" whose start date comes after today and start date comes before tomorrow)
			set thecount to count todayevents
			
			--the found events are analyzed
			set i to 1
			repeat until i is (thecount + 1)
				
				set thestart to start date of item i of todayevents
				set theend to end date of item i of todayevents
				-- set nomcours to summary of item i of todayevents
				set the_desc to the description of item i of todayevents
				
				set beforenow to ((now) - (2 * minutes))
				set afternow to ((now) + (2 * minutes))
				
				--if an event has one hour of beginning between now and 2 minutes ago, one looks at more closely
				if thestart comes before now and thestart comes after beforenow then
					
					--si la liste d'évènements signalés est vide, on signale l'évènement
					if thelist is {} then
						
						--one announces it by displaying his name
						set thesummary to summary of item i of todayevents
						--display dialog thesummary
						
						-- Ta bort ev fil om den redan finns.
						-- Kollar så inte QT spelar in.
						tell application "QuickTime Broadcaster"
							tell first document
								status
							end tell
							set theStatus to the result
						end tell
						if theStatus is not "Broadcasting" then
							-- Kollar om filen finns
							try
								tell application "Finder"
									if file thefile exists then
										set renThefile to true
									else
										set renThefile to false
									end if
								end tell
							end try
							-- om filen finns byt namn på den.
							if renThefile then
								try
									tell application "Finder"
										activate
										set the name of file thefile to "Slask " & (current date) & ".mov"
									end tell
								on error errTxt number errNum
									display dialog errTxt & return & errNum
								end try
							end if
						end if
						
						delay 1
						-- Startar inspelningen
						say "The recording is activated"
						tell application "QuickTime Broadcaster"
							activate
							tell document 1
								set recording to true
							end tell
							
							start document 1
						end tell
						
						--and one puts it in the list of the already announced events
						set theID to uid of item i of todayevents
						set thelist to thelist & {theID}
						
						--if the list of announced events is not empty, one checks
					else
						
						set listcount to count thelist
						set j to 1
						set alreadyhere to false
						repeat until j is (listcount + 1)
							
							if item j of thelist is uid of item i of todayevents then
								
								--if the event were already announced, the process is stopped
								set alreadyhere to true
								exit repeat
								
							else
								
								set j to j + 1
								
							end if
							
						end repeat
						
						if alreadyhere is false then
							
							--if the event were not announced yet, one announces it by displaying his name
							set thesummary to summary of item i of todayevents
							--display dialog thesummary
							
							-- one can also launch an application:
							say "Recording has now stopped"
							tell application "QuickTime Broadcaster"
								tell document 1
									set recording to true
								end tell
								
								start document 1
							end tell
							
							--and one puts it in the list of the already announced events
							set theID to uid of item i of todayevents
							set thelist to thelist & {theID}
							
						end if
						
					end if
					
				end if
				
				-- Stop of QTB if one arrives at the end of the event
				tell application "QuickTime Broadcaster"
					
					if status of document 1 is "Diffusion" or status of document 1 is "Broadcasting" then
						
						-- display dialog "diffusion in progress"
						if theend comes before afternow and theend comes after now then
							
							-- display dialog "diffusion in the course of stop"
							stop document 1
							
							-- it is waited until the diffusion arrete
							delay 10
							
							-- One deplace the file records on the server
							-- Orginalet använder shellscript
							-- do shell script "mv " & path_to_server & "mymovie.mov " & path_to_server & nomfichier
							
							-- Rename filjävlen när allt är klart
							set theFileName to the_desc as string
							
							try
								tell application "Finder"
									activate
									set the name of file thefile to theFileName & " " & (current date) & ".mov"
								end tell
							on error errTxt number errNum
								display dialog errTxt & return & errNum
								
								say "File is done"
							end try
							
							
						end if
						
					end if
					
				end tell
				
				
				set i to i + 1
				
			end repeat
			
			
		end tell
		
		--one repeats the operation every 60 seconds, and as one checks the events of it y' has 2 minutes, one thus leaves 1 minute of beat in the event of deceleration of the machine, not to miss an event
		return 60
		
	end repeat
end idle

 • Medlem
 • Mölndal
 • 2008-01-28 12:57

Vad är det för felmeddelanden du får?

 • Medlem
 • Gävle
 • 2008-01-28 13:54

Eftersom mitt minne är ganska skralt försökte jag återskapa felet men det misslyckades ju..
Det var något med "index null" kommer jag ihåg.
Ska ta ett skärmdump nästa gång det kommer upp.

 • Medlem
 • Gävle
 • 2008-04-07 13:04

Om nu någon undrar så har jag skrivit om scriptet totalt. Om jag någon gång blir klar så ska jag posta det.

 • Medlem
 • Gävle
 • 2012-04-28 16:36

Satt och letade igenom mina gamla script & upptäckte att jag hade detta liggande klart.
Eftersom jag lovade att jag skulle posta det när det var klart så gör jag det nu.
Det hämtar info från iCal och använder Quicktime Broadcaster, den kräver Broadcaster för att ens kunna startas!
Det skrevs klart runt 2009 så det är lite gammalt, men fungerar fortfarande.

Tyvärr är det för stort för att postas så jag bifogar det som en fil.

1
Bevaka tråden