Class Implementation?

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag är ny i Objective-C - och programmering överhuvudtaget egentligen - och jag försöker förstå det här med att implementera egna klasser. Jag har läst en del om det i åtskilliga tutorials, men när jag skapar en klass, och använder den i mitt program, och sedan kör det, så uppstår följande felmeddelande i Systemmeddelanden: "Unknown class 'theClass' in nib file, using 'NSObject' instead. Varför händer detta?

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2008-01-25 17:32
Ursprungligen av olindh:

Jag är ny i Objective-C - och programmering överhuvudtaget egentligen - och jag försöker förstå det här med att implementera egna klasser. Jag har läst en del om det i åtskilliga tutorials, men när jag skapar en klass, och använder den i mitt program, och sedan kör det, så uppstår följande felmeddelande i Systemmeddelanden: "Unknown class 'theClass' in nib file, using 'NSObject' instead. Varför händer detta?

Kan du inte skicka med litet källkod? Har du importerat/inkluderat filen i filen där du, som du säger, "använder den i [ditt] program"?

Vänligen, Ylan

Okej här kommer lite källkod...

Skapad Class:

#import <Cocoa/Cocoa.h>

@interface Formatter : NSObject 

- (NSString *)stringByReversingString:(NSString *)aString;

@end
#import "Formatter.h"

@implementation Formatter

- (NSString *)stringByReversingString:(NSString *)aString {

	NSMutableArray * reversedstringcharacters = [NSMutableArray array];
	
	int index;
	for(index = [aString length] - 1; index >= 0; index--)
	{	
		[reversedstringcharacters addObject:[aString substringWithRange:NSMakeRange(index, 1)]];
	}
	
	NSString * reversedstring = [reversedstringcharacters componentsJoinedByString:@""];
	
	return reversedstring;
}
@end

Kod där jag använder min Class:

#import <Cocoa/Cocoa.h>
#import "Formatter.h"

@interface FormatterController : NSObject {

	IBOutlet id formatter;
	IBOutlet id inputField;
	IBOutlet id outputField;
}

- (IBAction) reverseText:(id)sender;

@end
#import "FormatterController.h"

@implementation FormatterController

- (IBAction)reverseText:(id)sender {

NSString * text = [inputField stringValue];
NSString * reversedtext = [formatter stringByReversingString:text];

[outputField reversedtext];

}
1
Bevaka tråden