Ny dator, ska föra över alla konton, program, dokument och inställningar med Flyttassistenten. Kopplat firewirekabeln, startat om "givardatorn" med T-knappen nedtryckt, firewiresymbol visas och flyttassistenten beräknar utrymme helt OK. Men när programmet kör igång och ska börja föra över dokument, så visas bara beräknad tid 2 tim 40 min utan att det förändras.... allt står still! Vad gör jag för fel?