Jag har en MacBook (den glansiga) Intel Core 2 Duo 1gig minne - har precis uppdaterat till Leopard.

På kort tid har en halvtransparant bild med text på flera språk kommit upp. Det står på engelska att jag skall hålla in Power-knappen och sedan starta om min dator.

Detta har aldrig hänt tidigare. Vad är det som gör att detta händer?

Följande problemrapport dyker upp när datorn är igång igen:

Sun Jan 20 10:43:22 2008
panic(cpu 0 caller 0x0039CD77): "m_free: freeing an already freed mbuf"@/SourceCache/xnu/xnu-1228.0.2/bsd/kern/uipc_mbuf.c:2742
Backtrace, Format - Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x2106b978 : 0x12b0e1 (0x455670 0x2106b9ac 0x133238 0x0)
0x2106b9c8 : 0x39cd77 (0x48e03c 0x1cddef00 0x2103601c 0x102b730)
0x2106ba08 : 0x39d073 (0x1cdda400 0x8 0x2106ba58 0x1)
0x2106ba28 : 0x9dbb87 (0x1ce5b100 0x0 0x20 0x2)
0x2106bb98 : 0x9dbec5 (0x129622c8 0x12964150 0x45 0x0)
0x2106bce8 : 0x9e720b (0x129c2004 0x0 0x2106bd38 0x1361b0)
0x2106be68 : 0x9b784a (0x129624c0 0x293dd4c 0x12a54000 0x200)
0x2106beb8 : 0x9b8f3f (0xa3fc80 0xa3fc84 0xbfe00000 0x0)
0x2106bf48 : 0x9b74b7 (0x3023804 0x0 0x0 0x19ccc1)
0x2106bf78 : 0x13e987 (0x3023c94 0x3023804 0x0 0xbfff6374)
0x2106bfc8 : 0x19e2ec (0x0 0x0 0x1a10b5 0x36784e0)
Backtrace terminated-invalid frame pointer 0
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.driver.AirPort.Atheros(300.22)@0x9b6000->0xa40fff
dependency: com.apple.iokit.IO80211Family(200.7)@0x998000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.4)@0x63c000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.6.0)@0x64c000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
9B18

Kernel version:
Darwin Kernel Version 9.1.0: Wed Oct 31 17:46:22 PDT 2007; root:xnu-1228.0.2~1/RELEASE_I386
System model name: MacBook2,1 (Mac-F4208CA9)