Har inga problem med Leopard utom i ett enda hänseende: att nya iChat inte visar kontakternas egna bilder, utan bara default. Det märkliga är att en enda kontakt visas med sin egen bild. Det är en .mac-profil, men detta handlar inte om nån skillnad mellan aim och .mac, för övriga .mac-profiler visas bara med default-bilder.

Nån som känner till något om detta?