För att göra det enkelt. Jag har ett ADSL-modem, en D-link Router och en Airport-express. Vad jag önskar är att få internet trådlöst via airporten och med kabeln via routern. Detta ger mig dock bara gul lampa på min airport express. Jag blev tipsad av supporten att ändra om airporten till en åtkomstpunk, jag gjorde detta genom att bocka ur distribuera ip-adresser. Detta hjälpte dock föga och jag fortfarande en gul lysande lampa på min AE. Finns det någon annat sätt få AE till att bli en åtkomstpunkt eller ett annat alternativ att koppla ihop detta?