MS office SP3 drabbar office för mac..

Tråden skapades och har fått 29 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Man tror inte sina ögon här..
Office för PC kan inte läsa följande format efter en SP3 "uppdatering"..

Varför? jo.. av "säkerhetsskäl"

By default, these file formats are blocked because they are less secure. They may pose a risk to you.

Blocked file format:

Word 11 saved by Word 12
Word 2004 for Macintosh
Word 11 for Windows
Word 10 for Windows
Word 9 for Windows
Word X for Macintosh
Word 2001 for Macintosh
Word 98 for Macintosh
Word 97 for Windows
Word 95 Beta
Word 95 RTM
Word 6.0 for Macintosh
Word 6.0 for Windows
Word 2.x for Windows Taiwan
Word 2.x for Windows Korea
Word 2.x for Windows Japan
Word 2.x for Windows BiDi
Word 2.x for Windows
Word 1.2 for Windows Taiwan
Word 5.x for Macintosh
Word 1.2 for Windows Korea
Word 1.2 for Windows Japan
Word 4.x for Macintosh
Word 1.x for Windows
All older formats

http://blogs.zdnet.com/storage/?p=266

Slutsatsen är här att man skall införa en öppen fil standard NU som microsoft skall, om nödvändigt tvingas stödja!

Har någon något förtroende kvar för MS office? Vad händer när tum skruvarna dras åt och man inte kan/får använda sig av annat än öppna, icke företags ägda format?

Tänk på detta när nu microsoft vill trycker på för att ersätta jpeg med sin egen fil formats variant...totalt vansinne att lita på MS om ni frågar mig..

Vilken härlig lögn! Eftersom det står "blocked by default" så måste man väl kunna tillåta formatet i någon inställning någonstans.

Det är sant. Men hur många vanliga användare kommer att orka leta efter var i Office som denna ändring av inställningen sker? Och hur många PC-tekniker på skolor och företag kommer att bry sig?

Som användare av Office för Macintosh, ser jag att i princip alla versioner är "säkerhetsrisker"?!?

Hursomhelst är målet att alla skall köpa Office 2008!

Senast redigerat 2008-01-05 12:21

Det kommer bli som med dom som kör Outlook. "Det är virus i dina filer du skickar." Bara för att Outlook som default inte får öppna PDF-filer.. (eller andra attachments heller för den delen)

Jättesmidigt

Pft, det är ju jätteenkelt att stänga av begränsningen

How to enable blocked file types
Important These steps may increase your security risk. These steps may also make the computer or the network more vulnerable to attack by malicious users or by malicious software such as viruses. We recommend the process that this article describes to enable programs to operate as they are designed to or to implement specific program capabilities. Before you make these changes, we recommend that you evaluate the risks that are associated with implementing this process in your particular environment. If you decide to implement this process, take any appropriate additional steps to help protect the system. We recommend that you use this process only if you really require this process.

To enable the blocked file types, use one of the following methods.
Method 1: Use a downloadable update to automatically re-enable all file types
Microsoft has created a set of updates to re-enable all file types. To install the updates, follow these steps:
1. Download the appropriate files from the Microsoft Download Center. To do this, click one or more of the following links:
• To re-enable Word file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockWord.reg
• To re-enable Excel file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockExcel.reg
• To re-enable PowerPoint file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockPowerPoint.reg
• To re-enable the CorelDraw (CDR) file type only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/UnblockCDR.regNote You must log on to the computer as a user who has administrator rights to re-enable the CorelDraw (CDR) file type.
2. Double-click the file that you saved in step 1.
3. Click Yes to confirm the installation of the file.
4. If an Office program is running, restart the Office program.
After you install the update, the registry settings will be updated to allow you to open and to save all file types that are supported by Microsoft Office 2003. These file types include the file types that are blocked by default in Office 2003 SP3. The parsing code that is used to open and to save the file types is less secure. We recommend that you install these updates only if you need to work with the file types regularly.

Microsoft has also created a set of updates that will restore your registry settings to the settings as installed by Office 2003 SP3. To install the updates, follow these steps:
1. Download the appropriate files from the Microsoft Download Center. To do this, click one or more of the following links:
• To restore the blocked Word file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/RestoreBlockingWord.reg
• To restore the blocked Excel file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/RestoreBlockingExcel.reg
• To restore the blocked PowerPoint file types only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/RestoreBlockingPowerPoint.reg
• To restore the blocked CorelDraw (CDR) file type only, save the following file to a folder on the computer:
http://download.microsoft.com/download/2/8/B/28B644CE-9A30-4D99-AFEF-830A4FB5B839/RestoreBlockingCDR.regNote You must log on to the computer as a user who has administrator rights to restore the blocked CorelDraw (CDR) file type.
2. Double-click the file that you saved in step 1.
3. Click Yes to confirm the installation of the file.
4. If an Office program is running, restart the Office program.
Note After you install the update, the registry settings will be updated to the settings as installed by Office 2003 SP3. Additionally, you will no longer be able to open or to save the file types that are blocked by default in Office 2003 SP3.

For more information about how to download Microsoft support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591 How to obtain Microsoft support files from online services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to the file.
Method 2: Use the Administrative Templates to set the registry keys
You can use the Administrative Templates in the "Office 2003 Service Pack 3 Administrative Template (ADM), OPAs, and Explain Text" update to set these registry keys.

To download this update, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490
Method 3: Manually set the registry values
You can manually set the registry values to enable these file types in various products. To do this, follow these steps for the product that you are running.

Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall the operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk.

Note You should temporarily unblock the file types. After you open or save the files, block the file types again.
Excel
To enable Excel 2003 to open files in earlier Excel file types, follow these steps:
1. Exit Excel 2003.
2. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
4. After you select the subkey that is specified in step 3, point to New on the Edit menu, and then click Key.
5. Type FileOpenBlock, and then press ENTER.
6. With the FileOpenBlock subkey selected, point to New on the Edit menu, and then click DWORD Value.
7. Type LotusandQuattroFiles, and then press ENTER.
8. Right-click LotusandQuattroFiles, and then click Modify.
9. In the Value data box, type 0, and then click OK.
10. Repeat steps 6 through 9 for the LegacyBinaryFiles registry entry and for the LegacyDatabaseAndDatasourceFiles registry entry.
11. On the File menu, click Exit to exit Registry Editor.
To enable Excel 2003 to save files in earlier Excel file types, follow these steps:
1. Exit Excel 2003.
2. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
4. After you select the subkey that is specified in step 3, point to New on the Edit menu, and then click Key.
5. Type FileSaveBlock, and then press ENTER.
6. With the FileSaveBlock subkey selected, point to New on the Edit menu, and then click DWORD Value.
7. Type LotusandQuattroFiles, and then press ENTER.
8. Right-click LotusandQuattroFiles, and then click Modify.
9. In the Value data box, type 0, and then click OK.
10. Repeat steps 6 through 9 for the LegacyBinaryFiles registry entry and for the LegacyDatabaseAndDatasourceFiles registry entry.
11. On the File menu, click Exit to exit Registry Editor.
PowerPoint
To enable PowerPoint 2003 to open files in earlier PowerPoint file types, follow these steps:
1. Exit PowerPoint 2003.
2. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
4. After you select the subkey that is specified in step 3, point to New on the Edit menu, and then click Key.
5. Type FileOpenBlock, and then press ENTER.
6. With the FileOpenBlock subkey selected, point to New on the Edit menu, and then click DWORD Value.
7. Type FilesBeforePowerPoint97, and then press ENTER.
8. Right-click FilesBeforePowerPoint97, and then click Modify.
9. In the Value data box, type 0, and then click OK.
10. On the File menu, click Exit to exit Registry Editor.
To enable PowerPoint 2003 to save files in earlier PowerPoint file types, follow these steps:
1. Exit PowerPoint 2003.
2. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
4. After you select the subkey that is specified in step 3, point to New on the Edit menu, and then click Key.
5. Type FileSaveBlock, and then press ENTER.
6. With the FileSaveBlock subkey selected, point to New on the Edit menu, and then click DWORD Value.
7. Type FilesBeforePowerPoint97, and then press ENTER.
8. Right-click FilesBeforePowerPoint97, and then click Modify.
9. In the Value data box, type 0, and then click OK.
10. On the File menu, click Exit to exit Registry Editor.
Word
To enable Word 2003 to open files in earlier Word file types, follow these steps:
1. Exit Word 2003.
2. Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
3. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
4. After you select the subkey that is specified in step 3, point to New on the Edit menu, and then click Key.
5. Type FileOpenBlock, and then press ENTER.
6. With the FileOpenBlock subkey selected, point to New on the Edit menu, and then click DWORD Value.
7. Type FilesBeforeVersion, and then press ENTER.
8. Right-click FilesBeforeVersion, and then click Modify.
9. In the Value data box, type the value that corresponds to one of the values in the , and then click OK.

For example, the default value of this entry is set to "Word 6.0 for Windows" or "101." This means that all Word files that have a version number that is less than but not equal to Word 6.0 for Windows are blocked from opening. You can increase or decrease the default version. The versions that are specified in the Word file version table are in ascending order.

Note When you set the value of the entry to 0, all earlier-version files can be opened. We recommend that you set the value of this entry to one of the values that are listed in the Word file version table instead of setting of the entry to 0. This is because the parsing code that is used to open the earlier file types is less secure.
10. On the File menu, click Exit to exit Registry Editor.
Word file version table
Version Registry value
Word 1.x for Windows 33
Word 4.x for Macintosh 33
Word 1.2 for Windows Japan 34
Word 1.2 for Windows Korea 35
Word 5.x for Macintosh 35
Word 1.2 for Windows Taiwan 36
Word 2.x for Windows 45
Word 2.x for Windows BiDi 46
Word 2.x for Windows Japan 46
Word 2.x for Windows Korea 47
Word 2.x for Windows Taiwan 48
Word 6.0 for Windows 101 (This is the default setting.)
Word 6.0 for Macintosh 104
Word 95 RTM 104
Word 95 Beta 105
Word 97 for Windows 193
Word 98 for Macintosh 193
Word 2001 for Macintosh 195
Word X for Macintosh 195
Word 9 for Windows 217
Word 10 for Windows 257
Word 11 for Windows 268
Word 2004 for Macintosh 268
Word 11 saved by Word 12 274
Turn off all file blocking 0

Ursprungligen av akerstrom:

Pft, det är ju jätteenkelt att stänga av begränsningen

Dra på trissor!

Fantastiskt! Tur att jag inte känner någon som begagnar MS Office i någon större utsträckning.

 • Medlem
 • International user
 • 2008-01-05 14:53

Och det kan varje normal användare göra? Jag tror inte det är många som gör det utan att ringa närmaste PC nörd och fråga hur man gör för att öppna gamla word dokument. Super. Och MS vill ha OOXML som ISO standard som Sverige så snällt följde och rekommenderade till ISO.

//Rob

 • Medlem
 • Norrköping
 • 2008-01-05 15:12
Ursprungligen av Robo-X:

Och det kan varje normal användare göra? Jag tror inte det är många som gör det utan att ringa närmaste PC nörd och fråga hur man gör för att öppna gamla word dokument. Super. Och MS vill ha OOXML som ISO standard som Sverige så snällt följde och rekommenderade till ISO.

//Rob

Som Sverige INTE snällt följde

 • Medlem
 • International user
 • 2008-01-05 17:23
Ursprungligen av Gunnar B:

Som Sverige INTE snällt följde

Sveriges ISOs röstade igenom OOXML som standard men på grund av någon formellt "fel" så tog Sverige tillbaka rekommendationen och avstod från att rösta. I grunden följde Sverige snällt Microsoft. Men det är lite off-topic.

//Rob

 • Medlem
 • 2008-01-05 19:28
Ursprungligen av Robo-X:

Sveriges ISOs röstade igenom OOXML som standard men på grund av någon formellt "fel" så tog Sverige tillbaka rekommendationen och avstod från att rösta. I grunden följde Sverige snällt Microsoft. Men det är lite off-topic.

//Rob

Det är väl snarare så att ISO-röstningen i grunden är helt sjuk. Man kan köpa sig en plats i röstkommittén, utan att delta i något förarbete. Vilket blev uppenbart när det helt plötsligt dök upp massor med människor till röstningen som ingen tidigare sett. Jag tycker att marknaden klarar sig bra utan en sådan "standard".

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2008-01-05 15:47

Mmmmmm fem sidor lång instruktion ...

Helt ärligt tror jag inte att jag ens själv skulle orka följa den.
Katastrof faktiskt.
Det kanske känns som en liten jobbig grej bara, men faktum är att:
- Datorer används till nästan allt i världen
- Nästan alla dessa datorer kör Windows och Word som ordbehandlare
- På sikt kommer en majoritet av världen inte kunna läsa gamla och Mac-dokument
- På sikt kommer en stor del av världens kommunikation alltså att vara hindrad
- På sikt kommer en stor del av världens arkiverade texter att vara mer eller mindre förlorade
= ett allvarligt världsproblem

Jag håller med föregående talare – det är otroligt viktigt att världen inför ett öppet standardformat och ser till att Microsoft använder det.

Tänk om ett företag ägde vårt språk. Och företaget såg till att de som var födda 1990 talade ett helt annat språk än de från 1970. Och de från Vasastan var förbjudna att tala med resten av Stockholm av "säkerhetskäl". Skrifter, teveprogram, etc, äldre än några år skulle vara helt omöjliga att förstå för den yngre generationen. Historia skulle vara snudd på omöjlig att forska i. Visst, 70-talisterna kan gå i en lång jäkla språkkurs så att de förstår "det nya språket", men vem orkar eller har tid?
Detta är ingen dum och långsökt tanke – i princip är vi redan där på ett plan, i och med att Microsoft äger den mesta programvaran i världen och nästan hela världen styrs av programvara.

Rätta mig om jag har fel men Microsoft har alltså upptäckt en säkerhetsbrist i sina tidigare filformat och istället för att skicka ut en fix som löser problemet väljer man att helt enkelt blockera inläsningen av de filerna. Ehm?

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2008-01-05 18:30
Ursprungligen av Marcus K:

Rätta mig om jag har fel men Microsoft har alltså upptäckt en säkerhetsbrist i sina tidigare filformat och istället för att skicka ut en fix som löser problemet väljer man att helt enkelt blockera inläsningen av de filerna. Ehm?

Visst är det helt fel väg att lösa problemet. Det minsta man kan begära är väl att de fixar sina egna fel. Mircosoft när de är som värst.

 • Medlem
 • 2008-01-05 19:32
Ursprungligen av acke:

Visst är det helt fel väg att lösa problemet. Det minsta man kan begära är väl att de fixar sina egna fel. Mircosoft när de är som värst.

Om det finns säkerhetsproblem borde det ju vara enkelt att bara stänga av de funktionerna ... dokumenten borde ju fortfarande gå att läsa. Textredigeraren öppnar ju glatt filer den bara kan läsa till hälften.

Ursprungligen av stfm:

Om det finns säkerhetsproblem borde det ju vara enkelt att bara stänga av de funktionerna ... dokumenten borde ju fortfarande gå att läsa. Textredigeraren öppnar ju glatt filer den bara kan läsa till hälften.

Jag resonerar likadant, läsa borde ju gå. sen kan man ju spara om den i ett nyare format.

MEN, tänk att det finns dokument som är beroende av diverse scripting för att det skall se rätt ut och ge dokumentet sin tänkta funktion. Där tar det stopp. Men ren text dokument borde gå, det jag tycker om MS sätt att agera/lösa problemet med sina undermåliga filformat i denna SP3 uppdatering är inte skrivbart...

Jag har försökt läsa och följa diskussionen i länken som gavs i första inlägget och även de sidor man där hänvisar till MS. Det jag inte blir klok på är om det handlar om alla dokument som skapats i t ex tidigare Wordversioner eller om det handlar om .doc.

Det jag tänker på är om det fortfarande kommer att gå att öppna .rtf som skapats i de "blockerade" versionerna

Själv sitter jag med mycket "fildelning" med personer som inte är några stjärnor på datorer och de skulle aldrig våga gå in och börja ändra i registret. Speciellt inte efter att ha mötts av
"Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall the operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk."

 • Medlem
 • International user
 • 2008-01-05 22:51

Det finns bättre lösningar än att spärra av äldre versioner. Men det är ju fullt till MS fördel att spärra av gamla versioner och tvinga alla att uppgradera till Office 2007 och helst till Vista.

//Rob

Ursprungligen av Robo-X:

Det finns bättre lösningar än att spärra av äldre versioner. Men det är ju fullt till MS fördel att spärra av gamla versioner och tvinga alla att uppgradera till Office 2007 och helst till Vista.

//Rob

kan MS "tvinga" lika lätt numera? Är det inte en vind av "vägran" som blåser? Jag tror inte MS använder rätt strategi här om de vill fortsätta att ha sin andel av kakan. Deras andel minskar sakta men säkert? Det är intressant att du kopplar ihop office 2008 och vista. Vista har som bekant inte blivit den succé som man ville. Visst det finns olika meningar om det men den vanligaste åsikten är nog att Vista inte har kommit för att stanna..möjligtvis nästa version? Jag har hört att den är en "Millenium" version--
Kan man tvinga användare att uppgradera/byta sitt grafik kort till directX 10.1 kompatibilitet (från DX10) då lyckas man nog med vista

oj nu tappade jag tråden lite..

Lite källkritik skadar inte. Läser man den Microsoftartikel Robin Harris länkar till får man följande lista på blockerade Wordformat:

All Word files that have a version number that is less than but not equal to Word 6.0 for Windows are blocked from opening. This includes the following file versions:

• Word 1.x for Windows
• Word 4.x for Macintosh
• Word 1.2 for Windows Japan
• Word 1.2 for Windows Korea
• Word 5.x for Macintosh
• Word 1.2 for Windows Taiwan
• Word 2.x for Windows
• Word 2.x for Windows BiDi
• Word 2.x for Windows Japan
• Word 2.x for Windows Korea
• Word 2.x for Windows Taiwan

Jag andades iallafall ut när jag läste detta. Vi som sitter med hyfsat färska (<12 år) worddokument kan fortfarande skicka dessa i läsbart skick Windowsofficefolket. Om man är konspiatoriskt lagd kan man dock tro att Microsoft läst detta test och vill förhindra att folk byter till MacPlus med Word 5.1 istället för till en ny PC med Vista och Office 2008 SP3.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2008-01-06 00:56
Ursprungligen av Tryggve Sigurdson:

Om man är konspiatoriskt lagd kan man dock tro att Microsoft läst detta test och vill förhindra att folk byter till MacPlus med Word 5.1 istället för till en ny PC med Vista och Office 2008 SP3.

Haha.

Nu känns det genast mycket mer ok. Det formaten som spärras är _bra_ gamla och då känns det mer ok. Om man sedan kan konfigurera så att det går att öppna dem om man verkligen måste då är det inte så mycket att bråka om tycker jag.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2008-01-06 05:08

Inte ok, word 5.1 var den bästa word version jag kört! Ok, medger att jag inte använder MS produkter nu för tiden.

Ursprungligen av eric:

Inte ok, word 5.1 var den bästa word version jag kört! Ok, medger att jag inte använder MS produkter nu för tiden.

Har också slängt ut allt MS ur datorn. Speciellt eftersom MS-updater alltid låg i bakrunden och tvingade min intel-mac att köra Rosetta...
Använder Word/Excel väldigt lite så det var inte svårt hitta alternativ.

Ångrar mig inte en sekund.

Varför word?

Jag tycker att alla skall använda nåt annat än word... det går hur bra som helst.:cool:

 • Oregistrerad
 • 2008-01-06 23:05
Ursprungligen av Islander:

Jag tycker att alla skall använda nåt annat än word... det går hur bra som helst.:cool:

Jag använder Officepaktet dagligen och det kommer jag fortsätta göra. Office är det bästa som finns (Och ännu bättre om det körs på en PC). Office 2008 kommer jag dock inte investera i så länge det är slöare än Office 2004 under rosetta.

 • Oregistrerad
 • 2008-01-06 23:04
Ursprungligen av eric:

Inte ok, word 5.1 var den bästa word version jag kört! Ok, medger att jag inte använder MS produkter nu för tiden.

Håll tyst då

Där ser man att det inte går att lita på allt som skrivs i bloggar på nätet. Tack Tryggve för lite källforskning.

 • Medlem
 • International user
 • 2008-01-06 14:32

OpenOffice eller NeoOffice är bra alternativ tycker jag.

//Rob

 • Medlem
 • International user
 • 2008-01-07 00:19

Office 2008 är snabbare på Intel Macar än Office 2004.

//Rob

 • Medlem
 • Norrköping
 • 2008-01-07 17:56
Ursprungligen av Robo-X:

Office 2008 är snabbare på Intel Macar än Office 2004.

//Rob

Ja, fan vore det väl annars. Office 2004 måste ju "emuleras" via Rosetta. 2008 är skrivet för Intelmacar.

1
Bevaka tråden