PB 1 GHz, 768 RAM, Leopard

Efter utskrift får jag ett felmeddelande som jag inte förstår innebörden av. Det fungerade bra att skriva ut innan jag bytte till Leopard. Det fungerar bra att skriva ut även efter bytet till Leopard, men detta felmeddelande kommer efter utskrift.