• Medlem
  • International user
  • 2007-12-22 08:14

Security Update 2007-009 rekommenderas för alla användare och förbättrar säkerheten i följande komponenter:

Core Foundation
CUPS
Flash Player Plug-in
Launch Services
perl
python
Överblick
ruby
Safari
Samba
Shockwave Plug-in
Spin Tracer

Du hittar mer information om säkerhetsuppdateringar på den här adressen: http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=61798-sv.

Yes!!