Precisionsound har släppt ett paket med klocksamplingar inspelade i Gävle.

36 gigantiska klockor som har spelats in av kompositören Per Samuelsson (ni som har med IDKA att göra känner säkerligen igen namnet. Han finns även här på 99).

Gefle Bells i kort (hämtat från Precisionsound)

  • 71 Stereo 24bit WAV samples.

  • 3 programs for Kontakt and HALion.

  • 2 SoundFont 16bit programs compatible with Gigastudio EXS24 and all virtual samplers supporting the SoundFont format.

  • Three packages available (all formats are included when you buy the sampleset)

    1. Optimized, this package has some bells removed and others stretched to fit most musical styles and an expanded key range from B0 to C6.

    2. Original, the original recordings with all 36 bells just the way they sound in the reality. Some of the bells sound distorted, but that is actually the way those bells sound naturally. The “C1#” is missing, just because that the bell itself was too big to physical fit the bell tower itself. This program has a non stretched natural range from C1 to C4.

    3. Original Expanded, like the original but with expanded range from B0 to C6 and a stretched C1 sample to the C#1 key.

All formaten som finns tillgängliga är inkluderade i priset och man kan ladda ner allt på en och samma gång eller komma tillbaka och hämta dem senare.

Gefle Bells kostar $19 och går att få på CD-Rom för ytterliggare $11.

Mer information hos Precisionsound.