• Medlem
  • Kalmar
  • 2007-12-19 09:24

Gjorde mitt egentligen första lilla skript igår som är väldigt händigt för mig så jag tänkte att någon kanske ville ha. Dock behövs det nog anpassas lite för just dig.

Det skriptet gör:
1. Starta skärmsläckaren
2. Stäng av ljudet
3. Om adium är igång, spara status och byt till away
4. Om itunes är igång, pausa
5. Loopa och kolla om skärmsläckaren är på, när den är avstängd så fortsätt
6. Sätt på ljudet
7. Om adium är igång, byt tillbaks till sparad status

tell application "ScreenSaverEngine" to run

tell application "System Events"
	set screen_saver to (exists process "ScreenSaverEngine")
end tell

set volume with output muted

if application "Adium" is running then
	tell application "Adium"
		set status_type to (my status type)
		set status_message to (my status message)
		set my status type to away
		set my status message to "Borta borta poff"
	end tell
end if

if application "iTunes" is running then
	tell application "iTunes" to pause
end if

repeat while screen_saver
	delay 5
	tell application "System Events"
		set test_ss to (exists process "ScreenSaverEngine")
		if test_ss is false then
			set screen_saver to false
		end if
	end tell
end repeat

set volume without output muted

if application "Adium" is running then
	tell application "Adium"
		set my status type to (status_type)
		set my status message to (status_message)
	end tell
end if

Eventuellt ska jag lägga till så den kollar att man har lösenord på skärmsläckaren.