Alltid när jag försöker raida får jag ping över 1000 eller mer. Det har varit så sen 2.1 och jag blir DC också men ibland kan jag raida utan några problem alls och det laggar aldrig när man kör 5-man instance eller grindar. Jag har kommit framtill att det inte beror på att jag har för många addons.